Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Hội đồng xét Cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

( Cập nhật lúc: 07/03/2018  )
Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức ban hành quyết định số 261/QĐ-SXD ngày 07/3/2018 về việc Thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức.

Thành lập Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lèng Văn Chiến

Giám đốc Sở Xây dựng

Chủ tịch HĐ

2. Bà Hoàng Thị Thúy

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

UVTT

3. Ông Nguyễn Ngọc Quất

Trưởng phòng KTXD - Sở Xây dựng

UV

4. Ông Đinh Huy Hoàng

Trưởng phòng QLXD - Sở Xây dựng

UV

5. Bà Nông T Lam Luyến

Chánh thanh tra - Sở Xây dựng

UV

6. Ông Hoàng Hải Bằng

Phó TP KTXD - Sở Xây dựng

UV - Thư ký

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1176/QĐ-SXD ngày 23/9/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Toàn văn Quyết định 261/QĐ-SXD tại đây

Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTXD
Sign In