Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

( Cập nhật lúc: 07/03/2018  )

Thành lập Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lèng Văn Chiến

Giám đốc Sở Xây dựng

Chủ tịch HĐ

2. Bà Hoàng Thị Thúy

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

UVTT

3. Ông Nguyễn Ngọc Quất

Trưởng phòng KTXD - Sở Xây dựng

UV

4. Ông Đinh Huy Hoàng

Trưởng phòng QLXD - Sở Xây dựng

UV

5. Bà Nông T Lam Luyến

Chánh thanh tra - Sở Xây dựng

UV

6. Ông Đinh Văn Dũng

TP QL Kết cấu hạ tầng GT - Sở GTVT

UV

7. Ông Đới Văn Thiều

Phó Trưởng phòng KHTC - Sở NN&PTNT

UV

8. Ông Ma Kiên Thảo

Phó Trưởng phòng QLNL- Sở Công thương

UV

9. Ông Hoàng Hải Bằng

Phó Trưởng phòng KTXD - Sở Xây dựng

UV-Thư ký

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1178/QĐ-SXD ngày 23/9/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn về việc Thành lập Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Toàn văn Quyết địnhk 262/QĐ-SXD tại đây

Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTXD
Sign In