Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư ở các địa phương trong tỉnh Bắc Kạn tham gia góp ý về Dự thảo Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2035 định hướng đến 2050.

( Cập nhật lúc: 23/02/2016  )

Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư ở địa phương trong tỉnh Bắc Kạn về Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2035 định hướng đến 2050 theo nội dung Thông báo số 23/TB-BXD ngày 21/01/2016 của Bộ Xây dựng. 

Sở Xây dựng trân trọng đề nghị:

1. Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các Huyện, Thành phố và các Cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh tham gia góp ý về Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2035 định hướng đến 2050.

Nội dung hồ sơ Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2035 định hướng đến 2050 được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn và các Trang Thông tin điện tử của các Huyện, Thành phố, Sở Xây dựng, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

2. UBND các huyện, thành phố giúp Sở Xây dựng có Văn bản chỉ đạo cho các Xã phường, thị trấn thông báo cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tại địa phương tham gia góp ý về Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2035 định hướng đến 2050.

3. UBND các huyện, thành phố, Văn phòng UBND tỉnh, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Trung Tâm thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn, tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư đăng tải nội dung hồ sơ Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2035 định hướng đến 2050 trên Cổng Thông tin điện tủ và Trang Thông tin điện tử của cơ quan để các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tại địa phương được biết và tham gia ý kiến.

Nội dung Thông báo đăng tải trên Cổng Thông tin điện tủ và Trang Thông tin điện tử của các cơ quan:

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo  và gửi kèm Văn bản này là  01 đĩa CD chứa file mềm nội dung hồ sơ Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch vùng tỉnh Bắc Kạn)

4. Nội dung tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn, đề nghị các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các Huyện, Thành phố và các Cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội, cá nhân và cộng đồng dân cư gửi bằng Văn bản về Sở Xây dựng Bắc Kạn (Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc bằng thư điện gửi về hộp thư banquanlyduan.sxdbk@gmail.com trước ngày 04 tháng 3 năm 2016.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng đề nghị Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các Huyện, Thành phố và các Cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh tạo điều kiện phối hợp giúp đỡ để đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thiện nhiệm vụ thiết kế quy hoạch vùng tỉnh Bắc Kạn theo quy định.

Toàn bộ hồ sơ xin ý kiến được đăng đồng thời trên các địa chỉ: 

http://www.backan.gov.vn/

http://soxaydung.backan.gov.vn/

http://tpbackan.backan.gov.vn/

http://babe.backan.gov.vn/

http://pacnam.backan.gov.vn/

http://nari.backan.gov.vn/

http://chodon.backan.gov.vn/

http://chomoi.backan.gov.vn/

http://nganson.backan.gov.vn/

http://bachthong.backan.gov.vn

http://backantv.vn/

http://www.baobackan.org.vn/

 Nhiệm vụ quy hoạch mời quý độc giả xem tại đây

Thông báo mời tham gia tại đây 

Tác giả:  Đào Minh Thuyết
Nguồn:  SXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.