Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

v Làm rõ việc lập thiết kế, dự toán đối với các công trình thực hiện sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, mở rộng theo Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN/TC-XD-KBNN

( Cập nhật lúc: 03/07/2019  )

Sở Xây dựng làm rõ việc lập hồ sơ thiết kế xây dựng nêu trên được thực hiện theo các trường hợp sau:

1. Khi thực hiện sửa chữa, nâng cấp, mở rộng công trình làm thay đổi các chi tiết kiến trúc, kết cấu hoặc công năng sử dụng ban đầu của công trình thì ngoài việc lập biên bản khảo sát hiện trạng công trình xác định cụ thể các khối lượng cần cải tạo, sửa chữa, các nội dung thay đổi đó phải được thể hiện bằng bản vẽ thiết kế cụ thể để làm cơ sở xác định khối lượng dự toán và thi công công trình cũng như hoàn công phục vụ công tác quản lý vận hành sau cải tạo.

2. Đối với các nội dung bảo trì công trình có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng chỉ mang tính chất thay thế các vật liệu đã hư hỏng mà không làm ảnh hưởng đến kiến trúc, kết cấu công trình ban đầu (thay thế các vật liệu hoàn thiện như lớp vữa trát, bả, sơn, vật liệu lợp, hệ thống cửa, gạch lát…; các thiết bị kỹ thuật như thiết bị điện, nước, vệ sinh…) thì chủ đầu tư chỉ cần lập biên bản khảo sát hiện trạng công trình trong đó xác định cụ thể các khối lượng cần sửa chữa, thay thế để làm cơ sở xác định dự toán công trình mà không phải lập bản vẽ thiết kế.

Toàn văn hướng dẫn tại đây

Tác giả:  Vi Thuấn
Nguồn:  QLXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.