Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 08/4/2014 Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng do đ/c Hoàng Quang Nhu - Phó Cục trưởng - Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra về tình hình công tác ATVSLĐ-PCCN trong ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và trực tiếp kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng đối với Công ty cổ phần Thăng Long và Công ty TNHH Sơn Hải.

Xem tiếp


Sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của đô thị nói riêng gắn liền với xây dựng và phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Một đô thị hiện đại phải xây dựng một hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật nói chung và hạ tầng kỹ thuật ngầm nói riêng hiện đại, đồng bộ và hoàn chỉnh. Nhìn nhận, đánh giá lại hiện trạng hạ tầng công trình ngầm ở Việt Nam để từ đó có một hướng đi chắc chắn cho tương lai là một việc nên làm hiện nay.

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 978/2010/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v Ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ngày 18/6/2013 Theo kế hoạch số 369/SXD-QLXD ngày 14/6/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn, Phòng Quản lý xây dựng tiến hành kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với đơn vị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Bệnh viện đa khoa và Trung tâm đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư.

Xem tiếp

Sign In