Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Cung cấp thông tin năng lực doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 12/09/2014  )

Thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 02 năm 2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp đã đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng gửi bản sao công chứng hợp đồng tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực theo đăng ký kinh doanh gồm (thi công xây dựng, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, tư vấn đấu thầu, tư vấn kiểm định chất lượng…) với chủ đầu tư về các loại công trình: công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật. Mỗi loại công trình chỉ cần gửi 01 hợp đồng có cấp công trình thứ tự ưu tiên (cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV). Để đảm bảo thời gian Sở Xây dựng tổng hợp gửi về Bộ Xây dựng để đăng tải và có cở sở cho các chủ đầu tư lựa chọn tham gia hoạt động xây dựng. Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/9/2014.

Đơn vị nào không gửi thông tin trên đây, Sở Xây dựng sẽ không đăng tải thông tin  đồng thời không chỉ định, giới thiệu thông tin về điều kiện năng lực, kinh nghiệm thực tế đã tham gia hoạt động xây dựng cho các chủ đầu tư lựa chọn tham gia hoạt động xây dựng.

Trong quá trình thực hiện các đơn vị cần giải đáp vướng mắc liên hệ phòng Quản lý Xây dựng – Sở Xây dựng theo số điện thoại: 0281.3.870.857 ��t, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV). Để đảm bảo thời gian Sở Xây dựng tổng hợp gửi về Bộ Xây dựng để đăng tải và có cở sở cho các chủ đầu tư lựa chọn tham gia hoạt động xây dựng. Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/9/2014.

 

 

 
Tác giả:  AD
Nguồn:  QLXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.