Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Bổ sung hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Xem tiếp


Nhằm giúp quý đốc giả, các chủ đầu tư, cơ quan ban ngành đoàn thể trong tỉnh nắm vững các quy định về nhà ở và thị trường bất động sản, Phòng Quản lý nhà và TTBĐS - Sở Xây dựng xin đăng hệ thống Văn bản QPPL còn hiệu lực trong lĩnh vực Nhà và TTBĐS.

Xem tiếp


Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến 2020 và tầm nhìn 2030 được UBND tỉnh Bắc Kan phê duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2014

Xem tiếp


Sau khi ban hành cách tính diện tích theo cách tính thông thủy tại thông tư 03/2013/TT-BXD ngày 20/2/2014 của Bộ Xây dựng đã có hiệu lực từ 8/4/2014, nay Bộ Xây dựng ban hành thông tư hướng dẫn cách tính phí chung cư tương đồng với quy định đã ban hành

Xem tiếp


Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Nhà Ở Riêng Lẻ

Xem tiếp

12
Sign In