Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 5/2019

( Cập nhật lúc: 04/05/2019  )

TT

Tên tổ chức

Lĩnh vực

Hạng

Loại công trình

I

CẤP MỚI

1

Chi nhánh Công ty CP đầu tư VVV tại Bắc Kạn

Thi công XDCT

III

Dân dụng

Công nghiệp

Hạ tầng kỹ thuật (CTN)

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN&PTNT (thủy lợi)

2

Công ty TNHH Bắc Phú Hưng

Thi công XDCT

III

Dân dụng

Hạ tầng kỹ thuật (CTN)

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN&PTNT (thủy lợi)

3

Công ty CP An Khánh

Giám sát thi công XDCT

III

Dân dụng

Công nghiệp

Thi công XDCT

III

Dân dụng

Công nghiệp

Hạ tầng kỹ thuật

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN&PTNT (thủy lợi)

4

Công ty CP xây dựng công trình giao thông 1 Bắc Kạn

Thi công XDCT

III

Dân dụng

Giao thông (cầu, đường bộ)

II

CẤP BỔ SUNG

1

Công ty TNHH Quyết Tiến

Thi công XDCT

III

Hạ tầng kỹ thuật (CTN)

Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTXD
Sign In