Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức đợt 4/2019

( Cập nhật lúc: 19/04/2019  )

Cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 4/2019 cho Công ty CP Đầu tư phát triển Nhân Tín với thông tin như sau:

TT

Tên tổ chức

Lĩnh vực

Loại công trình

Hạng

1

Công ty CP Đầu tư phát triển Nhân Tín

Giám sát thi công XDCT

Hạ tầng kỹ thuật (bưu chính viễn thông)

III

Toàn văn quyết định số 523/QĐ-SXD ngày 19/4/2019 tại đây
Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTXD
Sign In