Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức đợt 9/2018

( Cập nhật lúc: 08/10/2018  )

 

Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng ký Quyết định số 1529/QĐ-SXD ngày 08/10/2018 cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động cho 12 tổ chức Có danh sách kèm theo
 

TT

Tên tổ chức

Lĩnh vực

Hạng

Loại công trình

I

CẤP MỚI

 

 

 

1

Công ty TNHH Hà Thành

Thi công xây dựng công trình

III

Dân dụng

Công nghiệp

Hạ tầng kỹ thuật

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (thủy lợi)

2

Công ty TNHH Hải Nam

Thi công xây dựng công trình

III

Giao thông (cầu, đường bộ)

3

Công ty CP ĐT&XD 389

Thi công xây dựng công trình

III

Dân dụng

Công nghiệp

Hạ tầng kỹ thuật

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (thủy lợi)

4

Công ty CP xây dựng thương mại Tiến Thành Bắc Kạn

Thi công xây dựng công trình

III

Dân dụng

Công nghiệp

Giao thông (cầu, đường bộ)

5

Công ty TNHH TM&XD An Nam

Thi công xây dựng công trình

III

Công nghiệp (ĐD& TBA)

II

CẤP BỔ SUNG

 

 

 

1

Công ty CP QL& XD GT Bắc Kạn

Thi công xây dựng công trình

III

Dân dụng

   

Giám sát thi công XDCT

III

Công nghiệp (ĐD& TBA)

Thiết kế, thẩm tra thiết kế XDCT

III

Dân dụng (Điện dân dụng)

Công nghiệp (ĐD& TBA)

2

Công ty CP XD Hoàng Tân Bắc Kạn

Thi công xây dựng công trình

III

Hạ tầng kỹ thuật

3

Công ty CP TV&XD Hà Phong Hoàng

Thi công XDCT

III

Hạ tầng kỹ thuật (CTN)

Khảo sát xây dựng

III

Khảo sát địa hình

Thiết kế, thẩm tra thiết kế XDCT

III

Dân dụng

Hạ tầng kỹ thuật (CTR, CTN)

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (thủy lợi)

4

Công ty CP tư vấn và xây dựng Thanh Mai

Thi công xây dựng công trình

III

Dân dụng

Hạ tầng kỹ thuật

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (thủy lợi)

Giám sát thi công XDCT

III

Hạ tầng kỹ thuật

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (thủy lợi)

Thiết kế, thẩm tra thiết kế XDCT

III

Dân dụng

Công nghiệp

Hạ tầng kỹ thuật

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (thủy lợi)

5

Công ty CP XD và PT đô thị Bắc Kạn

Thi công xây dựng công trình

III

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (thủy lợi)

6

Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng TTC

Giám sát thi công XDCT

III

Dân dụng

Công nghiệp

Thiết kế, thẩm tra thiết kế XDCT

III

Dân dụng

Công nghiệp

Hạ tầng kỹ thuật (CTN)

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (thủy lợi)

7

 Công ty CP TV &XD Quang Linh

Giám sát thi công XDCT

III

Giao thông (cầu, đường bộ)

Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTXD
Sign In