Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho tổ chức đợt 6/2019

( Cập nhật lúc: 31/05/2019  )

TT

Tên tổ chức

Lĩnh vực

Hạng

Loại công trình

I

CẤP MỚI

1

Công ty TNHH tư vấn đầu tư XD Trường Sơn

Giám sát thi công XDCT

III

Dân dụng

Công nghiệp

Hạ tầng kỹ thuật

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (Thủy lợi)

Thiết kế, thẩm tra thiết kế XDCT

III

Dân dụng

Công nghiệp

Hạ tầng kỹ thuật (CTN)

Giao thông (cầu, đường bộ)

Khảo sát

III

Khảo sát địa hình

2

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Quang Minh 68

Thi công XDCT

III

Dân dụng

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (Thủy lợi)

3

Công ty TNHH MTV Trường Bích

Thi công XDCT

III

Dân dụng

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (Thủy lợi)

4

Công ty CP Song Phát Bắc Kạn

Thi công XDCT

III

Dân dụng

Công nghiệp

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (Thủy lợi)

5

Hợp Tác Xã Kiến trúc xanh

Thiết kế, thẩm tra thiết kế XDCT

III

Dân dụng

Hạ tầng kỹ thuật

Khảo sát

III

Khảo sát địa hình

Thi công XDCT

III

Dân dụng

Hạ tầng kỹ thuật

6

Công ty TNHH MTV Hân Hà

Thi công XDCT

III

Dân dụng

Hạ tầng kỹ thuật

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (Thủy lợi)

7

Công ty CP Quân Chính

Thi công XDCT

III

Dân dụng

8

Công ty CP Kiến Trúc Bắc Kạn

Giám sát thi công XDCT

III

Dân dụng

Hạ tầng kỹ thuật (CTN)

Giao thông (cầu, đường bộ)

Thiết kế, thẩm tra thiết kế XDCT

III

Dân dụng

Công nghiệp

Giao thông (cầu, đường bộ)

II

CẤP BỔ SUNG

9

DNTN xây dựng Mạnh Linh

Thi công XDCT

III

Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước)

Giao thông (cầu, đường bộ)

10

Công ty CP tư vấn ĐT&XD Phương Bắc

Thi công XDCT

III

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (Thủy lợi)

11

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoa Lư

Khảo sát

III

Khảo sát địa hình

Thi công XDCT

III

Dân dụng

Hạ tầng kỹ thuật

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (Thủy lợi)

12

Công ty CP Dương Anh Thái Bình

Thi công XDCT

III

Dân dụng

13

DNTN Nam Dũng

Thi công XDCT

III

Giao thông (cầu, đường bộ)

Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTXD
Sign In