Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức đợt 1/2019

( Cập nhật lúc: 10/01/2019  )

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 1 NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số  52 /QĐ-SXD ngày  10 /01/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn)

 

TT

Tên tổ chức

Lĩnh vực

Hạng

Loại công trình

I

CẤP MỚI

1

Ban QLDA ĐTXD tỉnh

Giám sát thi công XDCT

II

Dân dụng

Quản lý dự án ĐTXD

II

Dân dụng

2

Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn

Giám sát thi công XDCT

III

Dân dụng

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN&PTNT (thủy lợi)

3

Ban QLDA ĐTXD huyện Ngân Sơn

Giám sát thi công XDCT

III

Dân dụng

Công nghiệp

Giao thông (cầu, đường bộ)

Quản lý dự án ĐTXD

III

Dân dụng

Giao thông (cầu, đường bộ)

4

Công ty CP tư vấn xây dựng Hoàng Linh

Khảo sát

III

Khảo sát địa hình

Giám sát thi công XDCT

III

Dân dụng

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (TL)

Thiết kế, thẩm tra thiết kế XDCT

III

Hạ tầng kỹ thuật (CTN)

Giao thông (cầu, đường bộ)

NN& PTNT (TL)

5

Công ty TNHH MTV Minh Châu Chợ Đồn

Thi công XDCT

 

Dân dụng

II

CẤP BỔ SUNG

6

Công ty CP xây dựng công trình Hồng Hà

Giám sát thi công XDCT

III

Giao thông (cầu, đường bộ)

Thi công XDCT

III

Dân dụng

Hạ tầng kỹ thuật

Giao thông (cầu, đường bộ)

7

Công ty CP Hồng Hà

Thi công XDCT

III

Dân dụng

Công nghiệp

Hạ tầng kỹ thuật

Giao thông (cầu, đường bộ, cảng đường thủy)

NN&PTNT (thủy lợi)

8

Công ty TNHH Tiến Thành

Thi công XDCT

III

Giao thông (đường bộ)

9

DNTN Thiên Ân

Thi công XDCT

III

Dân dụng

Giao thông (cầu, đường bộ)

Quyết định số 52 tại đây

Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTXD
Sign In