Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp CCNL cho tổ chức đợt 8/2019

( Cập nhật lúc: 30/07/2019  )

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

ĐỢT 8 NĂM 2019

 

(Kèm theo Quyết định số   1115/QĐ-SXD ngày 29/7/2019

của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn)

 

TT

Tên tổ chức

Lĩnh vực

Hạng

Loại công trình

I

CẤP MỚI

1

DNTN Huy Phước

Thi công XDCT

III

Dân dụng

II

CẤP BỔ SUNG

2

Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn

Quản lý dự án ĐTXD

III

Dân dụng

Giao thông

NN& PTNT (thủy lợi)

3

Công ty CP Kiến trúc sư Bắc Kạn

Khảo sát địa hình

III

 

4

Công ty TNHH MTV Lâm Sơn

Thi công XDCT

III

Giao thông (cầu, đường bộ)

5

Công ty CP XD và lắp đặt công trình Bắc Kạn

Giám sát thi công XDCT

III

NN& PTNT (thủy lợi)

6

 Công ty CP Nghĩa Sơn

Thi công XDCT

II

NN& PTNT (thủy lợi)

7

Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng TTC

Giám sát thi công XDCT

III

Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước)

 Toàn văn quyết định tại đây

Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTXD
Sign In