Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Yêu cầu thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

( Cập nhật lúc: 06/01/2021  )
Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có tên trong danh sách dưới dây thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gửi hồ sơ về Sở Xây dựng để được thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường trước ngày 31/01/2021

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có tên trong danh sách dưới dây thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gửi hồ sơ về Sở Xây dựng để được thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường trước ngày 31/01/2021

- DNTN Hà Giang;

                                        - HTX Sông Năng;

                                        - Công ty TNHH Thương mại Thắng Lợi;

                                        - Hợp tác xã Thắng Lợi;

                                        - Doanh nghiệp tư nhân Việt Anh;

                                        - Công ty CP HVT Bắc Kạn;

                                        - Công ty TNHH Hải Nam;

                                        - Công ty CP xây dựng công trình 399;

                                        - Công ty TNHH MTV KS&TM Đồng Nam;

                                        - Công ty TNHH SH Sơn Hà;

                                        - Công ty TNHH Bình Thanh;

                                        - Công ty CP Xây dựng thương mại Hiền Dung

                                        - Công ty CP Bê tông và Vật liệu xây dựng An Bình;

                                        - Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định tại Khoản 1.4.3, Điều 1.4, Phần 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thì “Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh”.

        Ngày 04/11/2020, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 1899/SXD-KTXD đôn đốc các đơn vị thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng chưa tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của các đơn vị.

        Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gửi hồ sơ về Sở Xây dựng để được thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường trước ngày 31/01/2021.

        Sở Xây dựng đã có hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại văn bản số 990/SXD-KTXD ngày 19/6/2020, đề nghị các đơn vị thực hiện theo quy định. Sau thời gian trên, Sở Xây dựng sẽ tổ chức việc kiểm tra, thanh tra hoạt động công bố hợp quy theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị được biết để thực hiện./.

GỬI KÈM VĂN BẢN SỐ 990/SXD-KTXD

Tác giả:  Hà Quế
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.