Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời ý kiến cử tri kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 25/01/2019  )

Kiến nghị của cử tri Ma Văn Châu, trú tại thôn Đon Nhậu, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới.

Hỏi“ Hiện nay, trên địa bàn xã có nhiều hộ gia đình người có công có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được xem xét, hỗ trợ theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị cho biết hiện nay việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ có tiếp tục thực hiện hay không và cho biết lộ trình thực hiện”. 

Trả lời: 

Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh như sau:

1.  Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Theo Quyết định phê duyệt danh sách người có công với CM được hỗ trợ về nhà ở của UBND cấp huyện, UBND tỉnh đã ba lần phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án. Đến thời điểm hiện nay, số người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần3) Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là 1.634 hộ, trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ là: 1.306 hộ, kinh phí 40.960 triệu; Ngân sách địa phương hỗ trợ là 328 hộ, kinh phí 9.680 triệu.

Năm 2018, Trung ương đã cấp đủ kinh phí cho tỉnh Bắc Kạn và UBND tỉnh đã giao nguồn kinh phí nêu trên cho UBND các huyện để thực hiện công tác hỗ trợ.  Nguồn vốn ngân sách địa phương hỗ trợ, năm 2018 UBND tỉnh đã cấp 4.600 triệu đồng, số kinh phí còn lại sẽ cân đối vào năm 2019, 2020  để cấp cho các địa phương thực hiện hỗ trợ theo Đề án đã phê duyệt.

Theo báo cáo của cấp huyện, đến 31/12/2018 cả tỉnh có 1187 hộ đã triển khai hỗ trợ, đã giải ngân 76,3% kinh phí được giao (cả 02 nguồn vốn). Trong đó:

+ Thực hiện QĐ 22: Tổng số hộ đã triển khai hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2018: 1159 hộ, kinh phí đã giải ngân: 34.564 triệu đồng, đạt tỷ lệ 82,45%.  Đối với 180 hộ chưa triển khai hỗ trợ do còn vướng mắc (đề nghị chuyển sang năm 2019 để thực hiện hỗ trợ; đã thực hiện nhưng sai đối tượng; được hỗ trợ theo nguồn khác…), tỉnh đã tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, khi có chỉ đạo của Trung ương Sở Xây dựng sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn thực hiện.

+ Thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ: Tỉnh Bắc Kạn có 328 hộ được hỗ trợ từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác (trong đó có 33 hộ chuyển hỗ trợ từ nguồn vốn trung ương sang nguồn địa phương); đến hết ngày 31/12/2018  đã triển khai hỗ trợ: 28 hộ, đã giải ngân 940 triệu đồng

UBND tỉnh đang chỉ đạo tập trung hoàn thành việc hỗ trợ theo tiến độ đề án được duyệt (hoàn thành năm 2020).

2. Đối với huyện Chợ Mới, theo Quyết định số 1652/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần3) Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thì huyện Chợ Mới có 211 hộ người có công được hỗ trợ về nhà ở theo Đề án, kinh phí  là 6.700 triệu đồng.

Theo báo cáo số 24 ngày 21/1/2019 của UBND huyện Chợ Mới thì đến 31/12/2018, các hộ trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở là 172 hộ. Kinh phí đã giải ngân là 5.420 triệu đồng, bằng 81% kế hoạch vốn được giao.

Riêng xã Yên Cư có 11 hộ (làm mới 08 hộ, sửa chữa 03 hộ), kinh phí đã được giao là 320 triệu đồng. Xã Yên cư đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng  7/11hộ ( 5hộ làm mới, 2 hộ sửa chữa), giải ngân 240 triệu đồng. Đối với 04 hộ còn lại (3hộ làm mới, 1 hộ sửa chữa) nằm trong danh sách được hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương cấp, nhưng  còn vướng mắc đang chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương.


Tác giả:  Nguyễn Thị Lan
Nguồn:  Kinh Tế
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.