Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời UBND Thành phố về chính sách hỗ trợ Người có công

( Cập nhật lúc: 29/08/2019  )
Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/QĐ-TTg của Chính phủ

UBND thành phố Bắc Kạn về việc xin ý kiến thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/QĐ-TTg của Chính phủ

Trả lời:

Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp người có công đã được hỗ trợ từ nguồn vốn khác.

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì: “ Đối với các hộ có tên trong Đề án đã được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017, nhưng đã được các tổ chức cá nhân hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà ở, nếu hiện nay nhà ở đã hư hỏng đáp ứng theo quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thì được tiếp tục được hỗ trợ”.

Nội dung này UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tại Văn bản số 4306/UBND-VXNV ngày 05/8/2019.

2.  Đối với các hộ nằm trong quy hoạch dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn.

Ngày 25/8/2014, Bộ Xây dựng có Văn bản số 51/BXD-QLN về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, trong đó Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

“Hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ theo QĐ22 nhưng nhà ở nằm trong quy hoạch phải di dời, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư thì giải quyết như sau:

- Trường hợp đã có quyết định đền bù, thu hồi đất của cấp có thẩm quyền thì không thực hiện hỗ trợ vì khi thực hiện theo QĐ 22 là xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở mà người có công hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở đó trước ngày 15/6/2013 (không thực hiện xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở mà nhà ở đó phải phá dỡ để giải phóng mặt bằng);

- Trường hợp dự án đầu tư đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa có quyết định đền bù, thu hồi đất thì hộ gia đình người có công với cách mạng nằm trong Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt sẽ được hỗ trợ về nhà ở theo QĐ22” .

Căn cứ các quy định nêu trên đề nghị UBND thành phố nghiên cứu thực hiện đảm bảo đúng quy định

Tác giả:  Nguyễn Thị Lan
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.