Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tiếp nhận hợp quy (gạch đặc bê tông, kích thước 215x100x60, Mác 75)

( Cập nhật lúc: 04/03/2020  )

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01 ngày 27/02/2020 của Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển Hạ tầng; địa chỉ: Tổ 1A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn cho sản phẩm gạch bê tông (gạch đặc bê tông, kích thước 215x100x60, Mác 75) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD và có giá trị đến ngày 12/02/2023.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển Hạ tầng. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển Hạ tầng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Tác giả:  Hà Quế
Nguồn:  KTXD
Sign In