Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 05/2020/CBHQ-ĐS

( Cập nhật lúc: 13/08/2020  )

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 05/2020/CBHQ-ĐS ngày 19/7/2020 của Doanh nghiệp tư nhân Đồng Sơn; địa chỉ: Tổ 4, Tiểu khu Đồng Tâm, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn cho sản phẩm cốt liệu lớn cho bê tông và vữa (đá 5x10mm, đá 5x20mm, đá 10x40mm, đá 20x70mm) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2019/BXD và có giá trị đến ngày 18/7/2023.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Doanh nghiệp tư nhân Đồng Sơn. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Doanh nghiệp tư nhân Đồng Sơn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Văn bản gốc tại đây

Tác giả:  Hà Quế
Nguồn:  KTXD
Sign In