Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch đợt 5/2020

( Cập nhật lúc: 08/10/2020  )
Số TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú Số CMND/ thẻ căn cước Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch Hạng sát hạch Đơn vị công tác Ngày cấp CMND/ thẻ căn cước Nơi cấp CMND/ thẻ căn cước
1 Hoàng Văn Phú 19/01/1980 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095239389 Công nghệ hóa hữu cơ - Hóa dầu Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III Công ty cổ phần MST 05/02/2020 CA tỉnh Bắc Kạn
2 Trịnh Xuân Tuấn 06/01/1985 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095309516 Trung cấp giao thông Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần Kiến trúc và xây dựng Duy Anh 14/12/2019 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Thiết kế công trình giao thông III
3 Phạm Duy Khánh 20/10/1990 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 164400130 Kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III Công ty cổ phần Kiến trúc và xây dựng Duy Anh 12/05/2006 CA tỉnh Ninh Bình
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
Định giá xây dựng III
4 Nguyễn Văn Hiếu 14/10/1985 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 11207596 Kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần Kiến trúc và xây dựng Duy Anh 18/10/2010 CA thành phố Hà Nội
Khảo sát địa hình III
Định giá xây dựng III
5 An Trung Thành 11/12/1979 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 090689131 Kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế công trình giao thông III Công ty cổ phần Kiến trúc và xây dựng Duy Anh 17/12/2012 CA tỉnh Thái Nguyên
Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật III
6 Nguyễn Văn Ân 30/4/1973 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 001073015200 Kỹ sư giao thông Định giá xây dựng II Công ty cổ phần Kiến trúc và xây dựng Duy Anh 05/09/2017 ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
7 Đào Bá Tuấn 16/11/1977 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095140889 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình giao thông III Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị 28/03/2011 CA tỉnh Bắc Kạn
8 Trần Thị Lý 02/5/1982 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095289000 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 19/09/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
9 Phạm Hữu Nam 17/01/1974 Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 090637111 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 22/09/2019 CA tỉnh Thái Nguyên
10 Dương Văn Danh 01/01/1985 Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 095054794 Kỹ sư cầu đường Khảo sát địa hình II Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 20/03/2008 CA tỉnh Bắc Kạn
Thiết kế công trình giao thông II
Giám sát công trình giao thông II
11 Hứa Văn Danh 28/8/1981 Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 095052826 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Doanh nghiệp tư nhân My Lợi 08/01/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nhiệp và Phát triển nông thôn III
12 Lục Xuân Bình 14/9/1993 Xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095194044 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 20/06/2009 CA tỉnh Bắc Kạn
13 Nguyễn Văn Thái 26/6/1984 Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 095076341 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thiên Ân 04/03/2017 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nhiệp và Phát triển nông thôn III
14 Nông Tiến Cương 22/10/1986 Xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095052269 Thủy lợi tổng hợp Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thiên Ân 22/11/2014 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nhiệp và Phát triển nông thôn III
15 Hoàng Vũ Thư 22/3/1984 Xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095057874 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần An Thịnh 09/10/2017 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
16 Hà Văn Huyên 03/6/1983 Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095037261 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Hợp tác xã 2/9 30/07/2020 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nhiệp và Phát triển nông thôn III
17 Hoàng Văn Nam 27/5/1982 Xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095024395 Kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III Công ty cổ phần Kiến trúc và xây dựng Duy Anh 27/02/2019 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
18 Linh Quang Tuấn 01/9/1976 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095278156 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình giao thông II Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 04/06/2015 CA tỉnh Bắc Kạn
Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật II
Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II
19 Vũ Công Yên 03/4/1982 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 090788977 Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật II Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 14/08/2010 CA tỉnh Thái Nguyên
Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II
20 Lã Khánh Tường 14/9/1985 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 091083108 Kỹ thuật xông trình xây dựng Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật II Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 15/09/2019 CA tỉnh Thái Nguyên
Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II
21 Hà Cát Thông 09/12/1983 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095023628 Kỹ thuật công trình xây dựng Khảo sát địa hình III Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 11/04/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
Thiết kế công trình giao thông III
22 Nguyễn Xuân Huấn 15/12/1988 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095098323 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Khảo sát địa hình III Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 06/07/2011 CA tỉnh Thái Nguyên
23 Đinh Văn Thái 25/11/1987 Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095104685 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Khảo sát địa hình III Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 14/03/2020 CA tỉnh Bắc Kạn
Tác giả:  Nguyễn Quất
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.