Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thực hiện việc lắp đặt trạm trộn sản xuất bê tông thương phẩm có thời hạn.

( Cập nhật lúc: 01/11/2021  )

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6792/UBND-GTCNXD ngày 08/10/2021 về việc xem xét giải quyết đề nghị của doanh nghiệp về xây dựng công trình tạm phục vụ thi công dự án.

Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý vào bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,

Sở Xây dựng hướng dẫn các chủ đầu tư, doanh nghiệp thực hiện việc lắp đặt các trạm trộn bê thông thương phẩm có thời hạn (công trình tạm) như sau:

1. Các thủ tục về đất đai và đầu tư: theo các quy định trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và đầu tư.

2. Các thủ tục về xây dựng

2.1. Về thủ tục đầu tư xây dựng công trình:

Theo quy định tại Khoản 49, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 thì “…..Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và thực hiện xây dựng công trình tạm. Trường hợp công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng, thiết kế xây dựng công trình phải được thẩm tra về điều kiện bảo đảm an toàn và gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương để theo dõi và kiểm tra theo quy định….

Theo quy định tại mục 1.2.1.4, bảng 1.2, Phụ lục I, kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng thì công trình trạm trộn sản xuất bê tông thương phẩm sẽ có cấp II hoặc cấp III (tùy theo công suất).

Theo quy định tại Phụ lục X kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ thì công trình trạm trộn sản xuất bê tông thương phẩm thuộc đối tượng có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng.

Do vậy trình tự thủ tục đầu tư xây dựng được thực hiện như sau:

- Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế công trình về điều kiện bảo đảm an toàn và gửi kết quả thẩm tra về Sở Xây dựng để theo dõi và kiểm tra theo quy định.

- Căn cứ kết quả thẩm tra, chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và thực hiện xây dựng công trình.

2.2. Về cấp phép xây dựng:

- Đối với công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính thì được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 49, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.

- Đối với công trình xây dựng tạm sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động khác thì được miễn giấy phép xây dựng và phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với công trình cấp II) hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với công trình cấp III) chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình và thời gian tồn tại của công trình tạm theo quy định tại Khoản 37 và 49, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.

2.3. Đấu nối đường

Khi thực hiện việc lắp đặt các trạm trộn bê thông thương phẩm có thời hạn (công trình tạm), đề nghị các đơn vị thực hiện việc đấu nối đường theo quy định của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải và các văn bản có liên quan khác.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng gửi các chủ đầu tư, doanh nghiệp thực hiện việc lắp đặt các trạm trộn bê thông thương phẩm có thời hạn (công trình tạm) tổ chức thực hiện theo quy định./.

Tác giả:  Hà Quế
Nguồn:  Kinh tế xây dựng
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.