Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy trì và thực hiện công bố hợp quy

( Cập nhật lúc: 26/11/2021  )

Sở Xây dựng thông báo về việc duy trì và thực hiện công bố hợp quy như sau:

1. Đối với các đơn vị mà giấy chứng nhận hợp quy các sản phẩm đã hết hiệu lực và các đơn vị chưa thực hiện việc chứng nhận hợp quy các sản phẩm

       Theo quy định tại Khoản 1.4.3, Điều 1.4, Phần 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng thì “Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh”.

       Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị trước khi lưu thông các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng:

       - Các đơn vị mà giấy chứng nhận hợp quy các sản phẩm đã hết hiệu lực thực hiện việc công bố hợp quy lại theo quy định tại Khoản 8, Điều 16, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

       - Các đơn vị chưa thực hiện việc chứng nhận hợp quy các sản phẩm thì thực hiện việc chứng nhận hợp quy các sản phẩm theo quy định.

       Sở Xây dựng đã có hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại văn bản số 990/SXD-KTXD ngày 19/6/2020, đề nghị các đơn vị thực hiện theo quy định.

2. Đối với các đơn vị mà giấy chứng nhận hợp quy các sản phẩm vẫn còn hiệu lực

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị thực hiện và báo cáo về Sở Xây dựng về việc duy trì liên tục và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các sản phẩm đã công bố hợp quy cũng như việc duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ theo quy định tại Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị được biết để thực hiện theo đúng quy định./.

Văn bản 990

Văn bản 2262

Tác giả:  Hà Quế
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.