Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Liên Sở Xây dựng - Tài chính công bố giá Quý I/2020

Xem tiếp


sản phẩm gạch bê tông (gạch đặc, kích thước 215x100x60, Mác 75) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD và có giá trị đến ngày 09/02/2023

Xem tiếp


Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01 ngày 27/02/2020 của Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển Hạ tầng; địa chỉ: Tổ 1A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn cho sản phẩm gạch bê tông (gạch đặc bê tông, kích thước 215x100x60, Mác 75) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD và có giá trị đến ngày 12/02/2023

Xem tiếp


Công bố tập chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 6, quý I và quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 1388/QĐ-SXD. Tập chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem tiếp


Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/QĐ-TTg của Chính phủ

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In