Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Công bố tập chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 6, quý I và quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 1388/QĐ-SXD. Tập chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem tiếp


Giá VLXD quý II/2019 kèm theo công bố liên sở Xây dựng - Tài chính số 984/CBG-XD-TC ngày 25/6/2019

Xem tiếp


Quyết định số 311/QĐ-SXD ngày 11/3/2019 Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2018

Xem tiếp


Ngày 28/12/2018 Liên sở Xây dựng Tài Chính ban hành Công bố số 2111/CBG-LSXD-TC về việc công bố vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn, bao gồm: Tập 1 Phần Xây dựng. Tập 2 Phần Lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm. Tập 3 Phần Khảo sát. Tập 4 Phần Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng. Tập 5 Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

Xem tiếp


Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định số 1997/QĐ-SXD ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp

1234567
Sign In