Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố hợp quy Hợp tác xã Quang Minh; địa chỉ: Thôn Nà Pẻn, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 06/03/2020  )

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 04 ngày 06/02/2020 của Hợp tác xã Quang Minh; địa chỉ: Thôn Nà Pẻn, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn cho sản phẩm gạch bê tông (gạch đặc, kích thước 215x100x60, Mác 75) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD và có giá trị đến ngày 09/02/2023.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Hợp tác xã Quang Minh. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Hợp tác xã Quang Minh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Tác giả:  Hà Quế
Nguồn:  KTXD
Sign In