Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Liên Sở Xây dựng - Tài chính công bố giá Quý I/2020

Xem tiếp


Giá VLXD quý II/2019 kèm theo công bố liên sở Xây dựng - Tài chính số 984/CBG-XD-TC ngày 25/6/2019

Xem tiếp


Ngày 28/12/2018 Liên sở Xây dựng Tài Chính ban hành Công bố số 2111/CBG-LSXD-TC về việc công bố vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Liên sở Xây dựng - Tài chính ban hành công bố giá số 1475/CBGLS-XD-TC ngày 28/9/2018 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quý 3/2018.

Xem tiếp


Ngày 29/6/2018 Liên sở Xây dựng Tài Chính ban hành Công bố số 941/CBG-LSXD-TC về việc công bố vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn công bố giá vật liệu xây dựng (chưa có VAT) đến hiện trường công trình tại khu vực trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý I năm 2018

Xem tiếp

1234
Sign In