Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quý 3/2018

( Cập nhật lúc: 01/10/2018  )
Liên sở Xây dựng - Tài chính ban hành công bố giá số 1475/CBGLS-XD-TC ngày 28/9/2018 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quý 3/2018.

Công bố giá số 1475/CBGLS-XD-TC ngày 28/9/2018 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quý 3/2018.

Mời quý vị tải về tại đây

Tác giả:  Nguyễn Thị Lan
Nguồn:  KTXD

Tin bài mới:


Công bố giá vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(02/07/2018)

Giá vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(30/03/2018)

Công bố giá VLXD quý IV - 2017(29/12/2017)

Công bố giá Vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tại các trung tâm huyện, thành phố thời điểm quý 3/2017 tỉnh Bắc Kạn(28/08/2017)

Giá vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(26/05/2017)

Công bố giá vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm quý 1/2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/03/2017)

Giá vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/12/2016)

Công bố Giá vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(06/09/2016)

Công giá vật liệu tỉnh Bắc Kạn quý II-2016(24/06/2016)

Công bố giá vật liệu xây dựng quý I/2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (03/03/2016)

Sign In