Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 09/11/2021  )

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

                  Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình xác định đơn giá nhân công xây dựng;

                  Căn cứ Văn bản số 6844/UBND-GTCNXD ngày 12 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

                    Để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định hiện hành, trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành và các địa phương đã thống nhất bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, Sở Xây dựng công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

                  1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (có thuyết minh và quy định áp dụng, bảng giá kèm theo).

                  2. Thời gian thực hiện:

                  - Thời gian áp dụng đơn giá nhân công xây dựng này từ ngày 10 tháng 11 năm 2021cho đến khi có văn bản mới thay thế.

                  - Từ ngày Thông tư số 13/2021/TT-BXD có hiệu lực, các gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu đến trước thời điểm Sở Xây dựng công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD, thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc cập nhật lại giá gói thầu theo đơn giá do Sở Xây dựng công bố làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

                   - Trường hợp gói thầu xây dựng đã đóng thầu hoặc đã lựa chọn được nhà thầu hoặc đã ký kết hợp đồng từ ngày Thông tư số 13/2021/TT-BXD có hiệu lực đến trước thời điểm Sở Xây dựng công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và nội dung hợp đồng đã ký kết.

Căn cứ nội dung công văn này đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh qua Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Liên hệ: 02093.870.855 Phòng Kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Trân trọng 

Tác giả:  Ngọc Quất
Nguồn:  Kinh tế xây dựng
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.