Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 26/10/2021  )

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

            Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình xác định đơn giá nhân công xây dựng;

            Căn cứ Văn bản số 6844/UBND-GTCNXD ngày 12 tháng 10 năm 2021 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Căn cứ Biên bản thống nhất nội dung xác định đơn giá nhân công xây dựng ngày 21/10/2021 giữa Sở Xây dựng và các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan.

             Để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định hiện hành, Sở Xây dựng công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

             1. Địa bàn áp dụng.

             - Địa bàn áp dụng theo quy định hiện hành đối với tỉnh Bắc Kạn phân chia thành 2 khu vực như sau:

            + Khu vực I: Địa bàn thành phố Bắc Kạn (Vùng III)

            + Khu vực II: Các huyện còn lại (Vùng IV)

             2. Nội dung áp dụng.

            - Đơn giá nhân công xây dựng công bố tại bảng 1 và bảng 2 kèm theo văn bản này sử dụng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

            - Đơn giá nhân công xây dựng công bố đã bao gồm các khoản phụ cấp và bảo hiểm người lao động phải nộp theo quy định và không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp theo quy định. Đơn giá nhân công xây dựng được xác định cho thời gian làm việc là 8h/ngày và 26 ngày/tháng theo quy định.

            - Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng Đơn giá nhân công xây dựng này để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc xác định chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng nguồn vốn khác.

            3. Tổ chức thực hiện:

            - Thời gian áp dụng đơn giá nhân công xây dựng này từ ngày Công bố cho đến khi có quy định mới.

            - Hướng dẫn chuyển tiếp:

            + Từ ngày Thông tư số 13/2021/TT-BXD có hiệu lực, các gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu đến trước thời điểm Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD, thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc cập nhật lại giá gói thầu theo đơn giá do Sở Xây dựng công bố làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

            + Trường hợp gói thầu xây dựng đã đóng thầu hoặc đã lựa chọn được nhà thầu hoặc đã ký kết hợp đồng từ ngày Thông tư số 13/2021/TT-BXD có hiệu lực đến trước thời điểm Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD, thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và nội dung hợp đồng đã ký kết.

Toàn văn thông báo tại đây

Tác giả:  Ngọc Quất
Nguồn:  Kinh tế xây dựng
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.