Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 12, quý III, IV và năm 2019

( Cập nhật lúc: 14/01/2020  )

QUYẾT ĐỊNH 65/QĐ-SXD NGÀY 14/01/2020

 

Điều 1. Công bố tập chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 12, quý III, IV và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định này.

Tập chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Toàn văn QĐ tại đây

Phụ lục tại đây

Tác giả:  Nông Thơ
Nguồn:  KTXD
Sign In