Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 đến tháng 6 và Quý I, Quý II năm 2014

( Cập nhật lúc: 23/07/2014  )

Ngày 21/7/2014 Sở Xây dựng ban hành Quyết định 579/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 đến tháng 6  và Quý I, Quý II năm 2014: Công bố kèm theo quyết định này là tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 đến tháng 6 và Quý I, Quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 Chi tiết:

1- Quyết định 579/QĐ-SXD ngày 21/7/2014 tại đây

2- Phần phụ lục tại đây

Tác giả:  Hà Quế
Nguồn:  KTXD
Sign In