Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2014

( Cập nhật lúc: 31/10/2014  )

Ngày 31/10/2014 Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Kan ban hành Quyết định 919/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2014 

Công bố kèm theo quyết định này là tập chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 Toàn văn quyết định 919 tại đây:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

 

Tác giả:  Hà Quế
Nguồn:  KTTH
Sign In