Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015

( Cập nhật lúc: 20/05/2015  )
Ngày 19/5/2015 Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 372/QĐ-SXD  Công bố kèm theo quyết định này là tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tòan văn Quyết định tại đây

 

Tác giả:  Hà Thị Quế
Nguồn:  KTTH
Sign In