Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV, năm 2017 và tháng 01, 02, 3, quý I năm 2018

( Cập nhật lúc: 15/05/2018  )
Công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV, năm 2017 và tháng 01, 02, 3, quý I năm 2018 trên địa bàn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định số 629/QĐ-SXD ngày 14/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV, năm 2017 và tháng 01, 02, 3, quý I năm 2018 trên địa bàn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định này.

Tập chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Toàn văn quyết định mời độc giả tải về tại đây

Phụ lục kèm theo  tại đây

Tác giả:  Hà Quế
Nguồn:  KTXD
Sign In