Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 - 5 - 6 và quý 2/2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/07/2013  )

Ngày 30/7/2013 Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số: 475/QĐ-SXD ngày 30/7/2013 về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý II năm 2013 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chi tiết xin xem tệp đính kèm tại đây

Tác giả:  Phòng KTTH
Nguồn: 
Sign In