Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Trong thời kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 tại Sở Xây dựng dựng không phát sinh số liệu về nội dung báo cáo

Xem tiếp


Liên Sở Xây dựng - Tài chính công bố giá Quý I/2020

Xem tiếp


sản phẩm gạch bê tông (gạch đặc, kích thước 215x100x60, Mác 75) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD và có giá trị đến ngày 09/02/2023

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In