Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 4/2022

( Cập nhật lúc: 05/08/2022  )

1. Thời gian:

- Ngày 10/8/2022:  Bắt đầu từ từ 07 giờ 30 phút;

2. Địa điểm: Phòng máy tầng 4, trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thành phần và nhiệm vụ.

-  Mời lãnh đạo Sở Xây dựng tham dự và chỉ đạo: 01 người.

- Mời Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tham dự và giám sát.

- Tổ sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng thành lập tại Quyết định số 1301/QĐ-HĐ; tổ chức thực hiện sát hạch theo Quy chế quy định tại Quyết định số 370/QĐ-HĐ.

- Các cá nhân đủ điều kiện sát hạch theo quy định (có danh sách kèm theo).

4. Thực hiện sát hạch.

- Mã số dự sát hạch của từng thí sinh đã được Bộ Xây dựng cấp và sẽ giao đến từng thí sinh trước khi thực hiện sát hạch  để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch

- Hình thức thi sát hạch: Thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

- Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, sau khi kết thúc phần thi, thí sinh xem kết quả và in Phiếu kết quả sát hạch của mình để cán bộ sát hạch xác nhận kết quả thi.

Ghi chú :

Yêu cầu đối với cá nhân đến sát hạch:

- Đóng phí sát hạch tại phòng Văn thư (tầng 1) và xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu để minh chứng đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Tổ sát hạch kiểm tra, đối chiếu kèm theo 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 có nền màu trắng để bổ sung vào hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định (ai không có ảnh thẻ sẽ không được tham gia sát hạch).

 Đến đúng giờ, ngày theo thời gian (tại cột ghi chú)  và danh sách ấn định kèm theo kế hoạch này; nếu đi từ vùng dịch, đi qua vùng dịch đến thành phố Bắc Kạn hoặc có biểu hiện ho, sốt thì tự giác không đến tham gia sát hạch; bắt buộc khi đến phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, thực hiện quyét mã QR theo quy định của Bộ Y tế.

- Phải chấp hành hướng dẫn của cán bộ sát hạch, chỉ đến khu vực phòng máy khi được gọi tên, trong khi chờ phải ngồi tại hội trường đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định về phòng dịch, không tự ý di chuyển đến các phòng, ban khác của Sở Xây dựng; khi làm thủ tục yêu cầu đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành.

- Tổ sát hạch: Thông báo kịp thời cho thí sinh dự thi đúng thời gian, địa điểm và các thông tin có liên quan đến kỳ thi; thu chi phí sát hạch theo quy định; chuẩn bị dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ cho sát hạch.

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 04 NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  27 /KH-HĐ ngày 05/8/2022 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)
                     
Số TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú Số CMND/ thẻ căn cước Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch Hạng sát hạch Đơn vị công tác Ngày cấp CMND/ thẻ căn cước Nơi cấp CMND/ thẻ căn cước
1 Nông Thị Hà 10/7/1981 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 09522258 Kỹ sư xây dựng cầu đường Khảo sát địa hình II Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 31/7/2010 CA tỉnh Bắc Kạn
2 Ma Doãn Duy 20/01/1994 Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095229514 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát công trình giao thông III Ban Điều phối dự án CSSP huyện Ba Bể 21/11/2011 CA tỉnh Bắc Kạn
3 Nguyễn Văn Ngư 22/3/1955 Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 006055000032 Kỹ sư cầu Giám sát công trình giao thông III Công ty TNHH Anh Vấn 16/4/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
4 Đàm Văn Tố 09/10/1976 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006076002456 Thạc sĩ Lâm học Giám sát công trình giao thông III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
Quản lý dự án III
Định giá xây dựng III
5 Đào Trọng Nam 25/11/1990 Xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 091670309 Kỹ sư xây dựng cầu đường Định giá xây dựng III Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Ngọc Huy  21/3/2018 CA tỉnh Thái Nguyên
6 Lưu Thế Định 20/6/1983 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 026083004205 Xây dựng cầu đường bộ - Kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế công trình giao thông III Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Ngọc Huy  12/04/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Định giá xây dựng III
Thiết kế công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
7 Đào Văn Tám 01/4/1973 Xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 019073013052 Kỹ sư xây dựng đường bộ Khảo sát địa hình III Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Ngọc Huy  24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Thiết kế công trình cầu III
Thiết kế công trình đường bộ III
8 Đoàn Việt Hùng 15/02/1995 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006095003319 Xây dựng đường bộ Giám sát côgn trình giao thông III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh 15/8/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
9 Phạm Xuân Bách 10/02/1988 Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 036088018217 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Công ty TNHH TV&ĐT xây dựng công trình Đại Dương 08/11/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Giám sát công trình giao thông II
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II
10 Nguyễn Thanh Tùng 25/01/1978 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 034078011977 Kỹ sư Công nghiệp phát triển nông thôn Giám sát công trình giao thông III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Quản lý dự án III
11 Ma Văn Ngọc 16/5/1988 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 019088007158 Kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án III Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng 08/11/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Định giá xây dựng III
12 Hoàng Hải Nam 20/7/1994 Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 006094003240 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Quản lý dự án III
Định giá xây dựng III
13 Luân Văn Hòa 13/6/1979 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006079003766 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Kạn 19/5/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
Quản lý dự án III
14 Nguyễn Văn Tĩnh 05/12/1977 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006077002712 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án II Công ty cổ phần xây dựng 3-2 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II
15 Hoàng Quốc Hưng 08/9/1988 Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 0060882128 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Thiết kế công trình đường bộ III Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng TTC 05/09/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Thiết kế công trình cầu III
16 Nông Hoàng Hưng 19/8/1994 Xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 006094005644 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Khảo sát địa hình III Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng TTC 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Thiết kế công trình đường bộ III
Thiết kế công trình cầu III
Giám sát công trình giao thông III
17 Nông Văn Trình 29/6/1992 Xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 006092006208 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Khảo sát địa hình III Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng TTC 07/12/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Thiết kế công trình đường bộ III
Thiết kế công trình cầu III
Giám sát công trình giao thông III
18 Dương Ngọc Điệp 20/01/1987 Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 019087009187 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Thiết kế công trình đường bộ III Công ty TNHH Một thành viên Thành Hà 08/11/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Thiết kế công trình cầu III
Giám sát công trình giao thông II
19 Nông Hoài Sơn 01/4/1995 Xã Đông Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 019095007765 Kỹ sư cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần Hồng Hà 17/12/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
20 Nguyễn Văn Hải 27/4/1956 Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 034056006759 Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần tư vấn xây dựng TQT 04/09/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
21 Lê Thị Thanh Thủy 15/10/1994 Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 001194033106 Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III Công ty cổ phần tư vấn xây dựng TQT 12/07/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
22 Nông Văn Dậu 23/3/1981 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006081002110 Cao đẳng xây dựng Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 08/09/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
23 Lăng Thị Thùy 11/01/1989 Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 006189005161 Quản lý xây dựng Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III Công ty TNHH Thắng Lợi 05/09/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
24 Lèng Ngọc Quang 22/5/1989 Xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 006089000188 Kỹ thuật tài nguyên nước Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn 18/4/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quản lý dự án III
25 Dương Danh Hồng 16/8/1982 Phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 040082022942 Vật liệu xây dựng  Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn 16/12/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
26 Lục Quốc Ba 28/11/1980 Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 006090000160 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn 04/01/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
27 Chu Văn Hiệp 10/02/1975 Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 006075000081 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn 04/01/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
28 Hồ Trọng Tấn 01/01/1981 Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 006081000116 Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn 18/4/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
29 Lường Văn Khiêm 13/12/1978 Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 006078003049 Trung cấp giao thông Định giá xây dựng III HTX Đồng Tiến 21/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
30 Nguyễn Doãn Hoàng Minh 11/7/1963 Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 036063001252 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch II Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị Việt Nam 20/4/2016 Cục Cảnh sát đăng ký dữ liệu cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
31 Phùng Trọng Bắc 20/01/1981 Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 044081000001 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch II Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị Việt Nam 19/4/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Quất
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.