Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 10/2023

( Cập nhật lúc: 16/11/2023  )

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 10/2023

1. Thời gian:

- Ngày 20/11/2023:  Bắt đầu từ từ 13 giờ 15 phút;

2. Địa điểm: Phòng máy tầng 4, trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thành phần và nhiệm vụ.

-  Mời lãnh đạo Sở Xây dựng tham dự và chỉ đạo: 01 người.

- Mời Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tham dự và giám sát.

- Tổ sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng thành lập tại Quyết định số 1301/QĐ-HĐ; tổ chức thực hiện sát hạch theo Quy chế quy định tại Quyết định số 370/QĐ-HĐ.

- Các cá nhân đủ điều kiện sát hạch theo quy định (có danh sách kèm theo).

4. Thực hiện sát hạch.

- Mã số dự sát hạch của từng thí sinh đã được Bộ Xây dựng cấp và sẽ giao đến từng thí sinh trước khi thực hiện sát hạch  để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch

- Hình thức thi sát hạch: Thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

- Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, sau khi kết thúc phần thi, thí sinh xem kết quả và in Phiếu kết quả sát hạch của mình để cán bộ sát hạch xác nhận kết quả thi.

Ghi chú :

Yêu cầu đối với cá nhân đến sát hạch:

- Đóng phí sát hạch tại phòng Văn thư (tầng 1) và xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu để minh chứng đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Tổ sát hạch kiểm tra, đối chiếu kèm theo 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 có nền màu trắng để bổ sung vào hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định (ai không có ảnh thẻ sẽ không được tham gia sát hạch).

 Đến đúng giờ, ngày theo thời gian (tại cột ghi chú)  và danh sách ấn định kèm theo kế hoạch này; nếu đi từ vùng dịch, đi qua vùng dịch đến thành phố Bắc Kạn hoặc có biểu hiện ho, sốt thì tự giác không đến tham gia sát hạch; bắt buộc khi đến phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, thực hiện quyét mã QR theo quy định của Bộ Y tế.

- Phải chấp hành hướng dẫn của cán bộ sát hạch, chỉ đến khu vực phòng máy khi được gọi tên, trong khi chờ phải ngồi tại hội trường đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định về phòng dịch, không tự ý di chuyển đến các phòng, ban khác của Sở Xây dựng; khi làm thủ tục yêu cầu đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành.

- Tổ sát hạch: Thông báo kịp thời cho thí sinh dự thi đúng thời gian, địa điểm và các thông tin có liên quan đến kỳ thi; thu chi phí sát hạch theo quy định; chuẩn bị dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ cho sát hạch.

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 10 NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số   82/KH-HĐ ngày   15/11/2023 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

 

Số TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú Số CMND/ thẻ căn cước Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch Hạng sát hạch Đơn vị công tác Ngày cấp CMND/ thẻ căn cước Nơi cấp CMND/ thẻ căn cước
1 La Thị Dậu 16/9/1981 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006181003020 Kỹ sư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Pháp luật quản lý dự án II Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh 19/01/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II
2 Lường Đức Thuận 06/6/1986 Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 006086000096 Xây dựng dân dụng Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II Chi nhánh công trình Viettel Bắc Kạn 04/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
3 Hoàng Minh Thư 01/8/1985 Tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 006085000460 Tự động hóa XNCN Thiết kế cơ điện công trình III Điện lực Ba Bể 20/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
4 Lưu Đình Tăng 19/02/1983 Tổ 14, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006083004629 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án II Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 21/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
5 Lường Văn Huyên 01/3/1963 Tổ 15, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006063000052 Kỹ sư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Pháp luật thiết kế III Hoạt động độc lập 04/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Pháp luật định giá III
Pháp luật quản lý dự án III
Pháp luật giám sát xây dựng III
Pháp luật khảo sát III
6 Hứa Phúc Thịnh 15/3/1977 Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 006077002991 Xây dựng cầu đường Quản lý dự án II Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 04/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông II
7 Đặng Phúc Cường 04/7/1981 Xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 006081002325 Xây dựng cầu đường Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Mới 07/02/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
8 Phùng Đình Vinh 29/12/1990 Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc 001083055110 Kỹ sư kỹ thuật công trình Quản lý dự án III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 23/7/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
9 Triệu La Bách 27/01/1986 Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 006086004939 Kỹ sư xây dựng công trình giao thông Định giá xây dựng III Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 15/8/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quản lý dự án III
10 Triệu Thị Hồng 10/11/1989 Xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Băc Kạn 006189006468 Kỹ sư xây dựng cầu đường Quản lý dự án III Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 24/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
11 Lường Trình Diễn 18/01/1981 Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 006081001862 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Quản lý dự án II Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 05/10/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III
12 Hoàng Nhật Tùng 29/12/1990 Tổ 13, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 019090010395 Kỹ sư cấp thoát nước Quản lý dự án III Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 24/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Định giá xây dựng IIII
13 Quách Văn Duy 18/4/1995 Xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 006095002087 Kỹ thuật công trình thủy Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III Chi cục thủy lợi tỉnh Bắc Kạn 05/04/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
14 Trần Trung Hưng 27/7/1979 Hạ Lễ, Ân Thi, Hưng Yên 033079012657 Kỹ sư khai thác mỏ Thiết kế công trình khai thác mỏ II Công ty cổ phần tư vấn Môi trường - Mỏ địa chất 68 28/6/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
15 Mai Ngọc Hiển 20/02/1987 Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 019087004976 Kỹ thuật công trình xây dựng cầu đường Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II Công ty TNHH Quốc Minh 11/11/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông II
Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn II
16 Triệu Ngọc Duy 27/3/1993 Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 006093003659 Công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông II Công ty cổ phần tư vấn công trình Hải Long 24/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
17 Lưu Thị Huế 01/9/1991 Tổ 8B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006191000701 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn 05/09/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quản lý dự án II
18 Lăng Văn Cường 26/7/1987 Xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 006087000585 Kỹ sư cầu đường bộ Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông III Công ty cổ phần xây dựng công trình Hồng Hà 23/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
Giám sát thi công xây dựng công Nông nghiệp và phát triển nông thôn III
19 Dương Văn Danh 01/01/1985 Xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006085003490 Kỹ sư cầu đường bộ Pháp luật giám sát xây dựng III Ban QLDA BIIG 1 Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn 05/09/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Pháp luật định giá xây dựng II
Pháp luật quản lý dự án III
20 Nguyễn Thanh Tùng 09/5/1982 Tổ 14, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 019082006405 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án II Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 25/4/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
21 Lục Xuân Bình 14/9/1993 Xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 006093004194 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 08/11/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
22 Nguyễn Hồng Thanh 11/01/1969 Tổ 7, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 035069006904 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Quang Minh 68 08/05/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
23 Lý Sinh Liêm 25/8/1992 Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 006092004923 Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III Công ty cổ phần Hồng Hà 26/9/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
24 Nông Văn Tuyên 12/10/1966 Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉ nh Bắc Kạn 004066001791 Kỹ sư xây dựng cơ bản Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Ngọc Huy 15/01/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Định giá xây dựng III
Quản lý dự án III
Thiết kế kết cấu công trình III
25 Nguyễn Mạnh Đức 26/08/1993 Tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006093003729 Quy hoạch đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Đại Việt 06/01/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát thi công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III
26 Nông Thị Hà 10/7/1971 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006181001880 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Thiết kế quy hoạch giao thông II Công ty cổ phần Kiến trúc sư Bắc Kạn 24/6/2021 Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
27 Đào Duy Hòa 21/6/1985 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006085004396 Kỹ thuật công trình xây dựng Khảo sát địa chất III Công ty cổ phần Kiến trúc sư Bắc Kạn 08/09/2021 Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
28 Nguyễn Xuân Khôi 21/10/1981 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006081001898 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng III Công ty cổ phần Kiến trúc sư Bắc Kạn 27/7/2022 Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
29 Nông Duy Tuấn 16/10/1986 Tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 004086008958 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông II Ban Quản lý dự án BIIG1 24/6/2021 Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quản lý dự án II
30 Hà Trung Quảng 31/5/1982 Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 006082000486 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát thi công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty CP xây dựng và thương mại Hoàng Uyên Bắc Kạn 08/05/2022 Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|adminsxd
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.