Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5/2021

( Cập nhật lúc: 11/09/2021  )

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5/2021 

1. Thời gian:

- Ngày 16/9/2021:  Bắt đầu từ từ 08 giờ 00 phút;

2. Địa điểm: Phòng máy tầng 4, trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thành phần và nhiệm vụ.

-  Mời lãnh đạo Sở Xây dựng tham dự và chỉ đạo: 01 người.

- Mời Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tham dự và giám sát.

- Tổ sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng thành lập tại Quyết định số 1301/QĐ-HĐ; tổ chức thực hiện sát hạch theo Quy chế quy định tại Quyết định số 370/QĐ-HĐ.

- Các cá nhân đủ điều kiện sát hạch theo quy định (có danh sách kèm theo).

4. Thực hiện sát hạch.

- Mã số dự sát hạch của từng thí sinh đã được Bộ Xây dựng cấp và sẽ giao đến từng thí sinh trước khi thực hiện sát hạch  để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch

- Hình thức thi sát hạch: Thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

- Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, sau khi kết thúc phần thi, thí sinh xem kết quả và in Phiếu kết quả sát hạch của mình để cán bộ sát hạch xác nhận kết quả thi.

Ghi chú :

Yêu cầu đối với cá nhân đến sát hạch:

- Đóng phí sát hạch tại phòng Văn thư (tầng 1) và xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu để minh chứng đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Tổ sát hạch kiểm tra, đối chiếu kèm theo 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 có nền màu trắng để bổ sung vào hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định (ai không có ảnh thẻ sẽ không được tham gia sát hạch).

 Đến đúng giờ, ngày theo thời gian (tại cột ghi chú)  và danh sách ấn định kèm theo kế hoạch này; nếu đi từ vùng dịch, đi qua vùng dịch đến thành phố Bắc Kạn hoặc có biểu hiện ho, sốt thì tự giác không đến tham gia sát hạch; bắt buộc khi đến phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, thực hiện quyét mã QR theo quy định của Bộ Y tế.

- Phải chấp hành hướng dẫn của cán bộ sát hạch, chỉ đến khu vực phòng máy khi được gọi tên, trong khi chờ phải ngồi tại hội trường đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định về phòng dịch, không tự ý di chuyển đến các phòng, ban khác của Sở Xây dựng; khi làm thủ tục yêu cầu đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành.

- Tổ sát hạch: Thông báo kịp thời cho thí sinh dự thi đúng thời gian, địa điểm và các thông tin có liên quan đến kỳ thi; thu chi phí sát hạch theo quy định; chuẩn bị dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ cho sát hạch.

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 05 NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1659/KH-HĐ ngày 10/9/2021)
                     
Số TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú Số CMND/ thẻ căn cước Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch Hạng sát hạch Đơn vị công tác Ngày cấp CMND/ thẻ căn cước Nơi cấp CMND/ thẻ căn cước
1 Triệu Duy Khánh 24/11/1983 Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 006083003969 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể 7/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Định giá xây dựng III
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
Giám sát công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III
2 Phạm Giang Bắc 17/3/1978 Phường Huyền Tụng, thành phố Bắc, tỉnh Bắc Kạn 095001484 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể 11/23/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
Định giá xây dựng III
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
Giám sát công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III
Giám sát công trình giao thông III
3 Ma Quang Huy 07/01/1992 Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Băc Kạn 095197354 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể 1/16/2010 CA tỉnh Bắc Kạn
4 Trương Xuân Bách 10/10/1986 Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Băc Kạn 006086004825 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Quản lý dự án III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể 7/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
5 Dương Xuân Huấn 08/12/1989 Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 006089000545 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể 4/28/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Định giá xây dựng III
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
Giam sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
6 Mã Xuân Quỳnh 22/10/1986 Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 006086000458 Kỹ sư xây dựng công trình Quản lý dự án III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể 4/20/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Định giá xây dựng III
Giám sát công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
Giám sát công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III
Giám sát công trình giao thông III
7 Triệu Đức Phú 04/9/1986 Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 095083004 Kỹ thuật tài nguyên nước Quản lý dự án III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể 9/22/2018 CA tỉnh Bắc Kạn
8 Nguyễn Đình Vỹ 02/8/1977 Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc 135379430 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II Công ty TNHH Hùng Sơn 9/2/2009 CA tỉnh Vĩnh Phúc
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
9 Nông Văn Đức 03/12/1982 Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095043544 Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty TNHH Hùng Sơn 9/8/2014 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
10 Nông Việt Dũng 08/3/1973 Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095032508 Kỹ sư - Hệ thống điện Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II Điện lực Chợ Đồn 6/26/2015 CA tỉnh Bắc Kạn
11 Vũ Trọng Định 13/7/1987 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095094449 Cao đẳng điện Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II Điện lực Chợ Đồn 10/19/2011 CA tỉnh Bắc Kạn
12 Hứa Khánh Luận 20/02/1982 Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095028378 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II Điện lực Chợ Đồn 5/3/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
13 Nguyễn Văn Minh 20/9/1981 Xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 001081011454 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II Điện lực Chợ Đồn 1/13/2016 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
14 Nguyễn Thanh Minh 01/11/1980 Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 033080010376 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  Thiết kế kết cấu công trình III Điện lực Chợ Đồn 5/9/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
15 Triệu Ngọc Duy 27/3/1993 Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 095198248 Công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần tư vấn công trình Hải Long 6/10/2010 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
16 Nông Văn Đán 09/10/1985 Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 006085000504 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III Công ty TNHH tư vấn xây dựng Ngân Hải 4/20/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Thiết kế công trình giao thông đường bộ III
Định giá xây dựng III
Khảo sát địa hình III
17 Bùi Văn Vũ 01/10/1986 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 034086018833 Kỹ thuật tài nguyên nước Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III Ban điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn 6/24/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát công trình giao thông III
Thiết kế công trình thủy lợi III
Khảo sát địa hình III
Khảo sát địa chất III
18 Nông Văn Hoạch 10/5/1960 Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 006060001496 Kỹ sư cầu đường bộ Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III Ban điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn 5/9/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát công trình giao thông III
Thiết kế công trình cầu đường III
Khảo sát địa hình III
Khảo sát địa chất III
19 Triệu Ngọc Duy 27/3/1993 Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 095198248 Công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty CP tư vấn công trình Hải Long 6/10/2010 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
20 Lê Văn Tâm 12/3/1967 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 038067009762 Kỹ sư xây dựng cầu Quản lý dự án II Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ 5/9/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
21 Nguyễn Thanh Tùng 25/01/1978 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095140888 Đường Lâm nghiệp Quản lý dự án III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 1/10/2007 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
22 Nông Đức Ái 11/3/1988 Xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 006088003708 Kỹ sư cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 5/9/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
23 Vương Văn Linh 30/9/1986 Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095068935 Kỹ sư cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 11/2/2015 CA tỉnh Bắc Kạn
24 Liêu Đình Triều 25/6/1988 Xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 006088003718 Kỹ sư cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 5/9/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
25 Tô Ngọc Hưng 20/02/1993 Xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 0060993004293 Kỹ sư cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 6/24/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
26 Nguyễn Công Nguyên 25/6/1995 Xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095207571 Kỹ sư cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 8/30/2017 CA tỉnh Bắc Kạn
27 Đinh Thiện Thành 28/9/1991 Xã Thuần Mang, huyện Ngân, tỉnh Bắc Kạn 006091003261 Kỹ sư cầu đường Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn 5/10/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Tác giả:  Nông Thị Thơ
Nguồn:  Hội đồng sát hạch
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.