Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 2/2022

( Cập nhật lúc: 28/03/2022  )

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 2/2022

1. Thời gian:

- Ngày 31/3/2022:  Bắt đầu từ từ 07 giờ 30 phút;

2. Địa điểm: Phòng máy tầng 4, trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thành phần và nhiệm vụ.

-  Mời lãnh đạo Sở Xây dựng tham dự và chỉ đạo: 01 người.

- Mời Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tham dự và giám sát.

- Tổ sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng thành lập tại Quyết định số 1301/QĐ-HĐ; tổ chức thực hiện sát hạch theo Quy chế quy định tại Quyết định số 370/QĐ-HĐ.

- Các cá nhân đủ điều kiện sát hạch theo quy định (có danh sách kèm theo).

4. Thực hiện sát hạch.

- Mã số dự sát hạch của từng thí sinh đã được Bộ Xây dựng cấp và sẽ giao đến từng thí sinh trước khi thực hiện sát hạch  để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch

- Hình thức thi sát hạch: Thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

- Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, sau khi kết thúc phần thi, thí sinh xem kết quả và in Phiếu kết quả sát hạch của mình để cán bộ sát hạch xác nhận kết quả thi.

Ghi chú :

Yêu cầu đối với cá nhân đến sát hạch:

- Đóng phí sát hạch tại phòng Văn thư (tầng 1) và xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu để minh chứng đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Tổ sát hạch kiểm tra, đối chiếu kèm theo 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 có nền màu trắng để bổ sung vào hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định (ai không có ảnh thẻ sẽ không được tham gia sát hạch).

 Đến đúng giờ, ngày theo thời gian (tại cột ghi chú)  và danh sách ấn định kèm theo kế hoạch này; nếu đi từ vùng dịch, đi qua vùng dịch đến thành phố Bắc Kạn hoặc có biểu hiện ho, sốt thì tự giác không đến tham gia sát hạch; bắt buộc khi đến phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, thực hiện quyét mã QR theo quy định của Bộ Y tế.

- Phải chấp hành hướng dẫn của cán bộ sát hạch, chỉ đến khu vực phòng máy khi được gọi tên, trong khi chờ phải ngồi tại hội trường đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định về phòng dịch, không tự ý di chuyển đến các phòng, ban khác của Sở Xây dựng; khi làm thủ tục yêu cầu đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành.

- Tổ sát hạch: Thông báo kịp thời cho thí sinh dự thi đúng thời gian, địa điểm và các thông tin có liên quan đến kỳ thi; thu chi phí sát hạch theo quy định; chuẩn bị dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ cho sát hạch.

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 02 NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 33/KH-SXD ngày 28/3/2022)
                     
Số TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú Số CMND/ thẻ căn cước Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch Hạng sát hạch Đơn vị công tác Ngày cấp CMND/ thẻ căn cước Nơi cấp CMND/ thẻ căn cước
1 Mã Đức Kiểm 25/5/1996 Xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095242892 Xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình giao thông III Công ty TNHH Long Thịnh 09/10/2012 CA tỉnh Bắc Kạn
2 Đới Quang Khởi 18/8/1985 Xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 036085004326 Trung cấp - Khoa công trình Thiết kế công trình thủy lợi, đê điều III Công ty CP xây dựng Liên Việt Bắc Kạn 04/07/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Thiết kế cấp thoát nước công trình III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
3 Triệu Văn Du 03/01/1989 Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 006089000700 Xây dựng cầu đường  Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 05/01/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Định giá xây dựng III
4 Triệu Đức Đường 18/8/1979 Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 006079002522 Đại học Định giá xây dựng III Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 24/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III
5 Lường Trình Diễn 18/01/1981 Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 006081001862 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Định giá xây dựng III Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 05/10/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6 Hứa Phúc Thịnh 15/3/1977 Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 0060772991 Kỹ sư xây dựng cầu - đường Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 24/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
7 Lưu Đình Tăng 19/02/1983 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095010085 Kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng III Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 24/3/2018 CA tỉnh Bắc Kạn
8 Hoàng Văn Tuyền 20/02/1988 Xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 006088000498 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngân Sơn 20/4/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
9 Nông Văn Hòa 17/9/1974 Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 006074000403 Xây dựng cầu - đường bộ Giám sát công trình giao thông III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngân Sơn 05/02/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
10 Dương Đình Hoàng 12/11/1994 Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 006094000472 Quản lý xây dựng Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Trung tâm xúc tiến đầu tư và hõ trợ doanh nghiệp 11/07/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quản lý dự án III
Định giá xây dựng III
11 Lăng Thị Thùy 11/01/1989 Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 006189005161 Quản lý xây dựng Giám sát công trình giao thông III Công ty TNHH Thắng Lợi 05/09/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
12 Nguyễn Đức Trung 20/10/1995 Xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 019095006131 Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình giao thông III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh 25/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
13 Bùi Duy Khánh 23/5/1988 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 241033573 Kiến trúc sư Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Chi nhánh Kỹ thuật Vittel Bắc Kạn 17/01/2020 CA tỉnh Đắk Lắk
14 Hoàng Thọ Trọng 26/4/1988 Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 006088000707 Kỹ sư xây dựng Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Chi nhánh Kỹ thuật Vittel Bắc Kạn 05/01/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
15 Hoàng Văn Nam 11/10/1984 Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 095067126 Xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công trình giao thông III Công ty TNHH Anh Vấn 13/4/2019 Công an tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
16 Hoàng Văn Lập 21/8/1983 Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 006083005417 Xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình giao thông III Công ty TNHH Anh Vấn 05/10/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
17 Hà Cát Tùng 10/12/1996 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 060096005264 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát công trình giao thông III Ban quản lý dự án BIIGI - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
18 Phạm Xuân Bách 10/02/1988 Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 036088018217 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty TNHH TV&ĐT xây dựng công trình Đại Dương 08/11/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
19 Trần Khánh Hưng 28/8/1985 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006085002939 Kỹ sư xây dựng dân dụng - Công nghiệp Định giá xây dựng III Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
20 Nông Gia Phú 20/10/1991 Xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 006091003688 Cao đẳng xây dựng Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III   27/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
21 Lê Minh Dũng 19/4/1957 Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 070364181 Kỹ sư xây dựng dân dụng - Công nghiệp Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hồng Gia 25/8/2008 CA tỉnh Tuyên Quang
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
Định giá xây dựng III
22 Sái Hồng Dương 26/5/1971 Tứ Hiệp - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 036071002101 Kỹ sư thủy lợi - Ths. Quản lý tài nguyên nước Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án khí tượng thủy văn 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
Định giá xây dựng III
23 Nguyễn Phụ Luân 31/8/1981 Trung Hòa - Cầu Giấy - thành phố Hà Nội 027081000444 Kỹ sư xây dựng công trình - Ths. Quản lý và giảm nhẹ thiên tai Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án khí tượng thủy văn 05/02/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
Định giá xây dựng III
24 Lê Đức Dũng 31/3/1972 Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - thành phố Hà Nội 033072014726 Kỹ sư thủy lợi - Ths. Quản lý xây dựng Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án khí tượng thủy văn 07/10/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
Định giá xây dựng III
25 Nguyễn Nam Giao 07/9/1982 Phương Mai - Đống Đa -thành phố Hà Nội 027082000072 Kỹ sư hạ tầng đô thị Quản lý dự án III Ban quản lý dự án khí tượng thủy văn 07/11/2014 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
26 Tô Quang Huy 06/8/1983 Xuân Phương - Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội 004083000002 Kỹ sư xây dựng dân dụng - Công nghiệp Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án khí tượng thủy văn 10/07/2013 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Quản lý dự án III
27 Phạm Sơn Tùng 15/11/1987 Mạc Thái Tổ - Cầu Giấy - thành phố Hà Nội 040087022766 Kỹ sư xây dựng - Ths. Quản lý xây dựng Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án khí tượng thủy văn 07/10/2021 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
Định giá xây dựng III
28 Trần Thị Dung 10/4/1982 Phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 0907620072 Kỹ sư xây dựng - Ths. Đường ô tô và đường thành phố Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty CP tư vấn quốc tế kiến trúc xây dựng và thương mại AEC 21/01/2018 CA tỉnh Thái Nguyên
Thiết kế kết cấu công trình  III
29 Đặng Thế Vinh 21/6/1985 Phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 019085012974 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III Công ty CP tư vấn quốc tế kiến trúc xây dựng và thương mại AEC 27/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
Thiết kế kết cấu công trình  III
30 Nguyễn Văn Tú 07/3/1974 Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 01907406469 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III Công ty CP tư vấn quốc tế kiến trúc xây dựng và thương mại AEC 15/8/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
31 Nguyễn Tiến Tài 07/10/1988 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 019088012288 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|adminsxd
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.