Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 3/2021

( Cập nhật lúc: 15/07/2021  )

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 3/2021

1. Thời gian:

- Ngày 20/7/2021:  Bắt đầu từ từ 08 giờ 00 phút;

2. Địa điểm: Phòng máy tầng 4, trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thành phần và nhiệm vụ.

-  Mời lãnh đạo Sở Xây dựng tham dự và chỉ đạo: 01 người.

- Mời Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tham dự và giám sát.

- Tổ sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng thành lập tại Quyết định số 1301/QĐ-HĐ; tổ chức thực hiện sát hạch theo Quy chế quy định tại Quyết định số 370/QĐ-HĐ.

- Các cá nhân đủ điều kiện sát hạch theo quy định (có danh sách kèm theo).

4. Thực hiện sát hạch.

- Mã số dự sát hạch của từng thí sinh đã được Bộ Xây dựng cấp và sẽ giao đến từng thí sinh trước khi thực hiện sát hạch  để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch

- Hình thức thi sát hạch: Thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

- Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, sau khi kết thúc phần thi, thí sinh xem kết quả và in Phiếu kết quả sát hạch của mình để cán bộ sát hạch xác nhận kết quả thi.

Ghi chú :

Yêu cầu đối với cá nhân đến sát hạch:

- Đóng phí sát hạch tại phòng Văn thư (tầng 1) và xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu để minh chứng đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Tổ sát hạch kiểm tra, đối chiếu kèm theo 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 có nền màu trắng để bổ sung vào hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định (ai không có ảnh thẻ sẽ không được tham gia sát hạch).

 Đến đúng giờ, ngày theo thời gian (tại cột ghi chú)  và danh sách ấn định kèm theo kế hoạch này; nếu đi từ vùng dịch, đi qua vùng dịch đến thành phố Bắc Kạn hoặc có biểu hiện ho, sốt thì tự giác không đến tham gia sát hạch; bắt buộc khi đến phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, thực hiện quyét mã QR theo quy định của Bộ Y tế.

- Phải chấp hành hướng dẫn của cán bộ sát hạch, chỉ đến khu vực phòng máy khi được gọi tên, trong khi chờ phải ngồi tại hội trường đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định về phòng dịch, không tự ý di chuyển đến các phòng, ban khác của Sở Xây dựng; khi làm thủ tục yêu cầu đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành.

- Tổ sát hạch: Thông báo kịp thời cho thí sinh dự thi đúng thời gian, địa điểm và các thông tin có liên quan đến kỳ thi; thu chi phí sát hạch theo quy định; chuẩn bị dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ cho sát hạch.

Trên đây là kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2021 đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 03 NĂM 2021   
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1219/KH-HĐ ngày 13/7/2021)
                     
Số TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú Số CMND/ thẻ căn cước Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch Hạng sát hạch Đơn vị công tác Ngày cấp CMND/ thẻ căn cước Nơi cấp CMND/ thẻ căn cước
1 Nông Thị Thảo 22/10/1982 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095003438 Điện - Điện tử Quản lý dự án II Sở Công Thương Bắc Kạn 25/04/2018 CA tỉnh Bắc Kạn
2 Hà Văn Kiểm 26/9/1981 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 090875227 Trung cấp giao thông Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triền nông thôn III Công ty TNHH MTV Tân Tiến 20/10/2007 CA tỉnh Thái Nguyên
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
3 Hoàng Phương Liên 29/12/1991 Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 095186004   Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II Ban QLDA ĐTXD huyện Ngân Sơn 23/02/2009 CA tỉnh Bắc Kạn
4 Nông Văn Đán 09/10/1985 Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 095061836 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Công ty TNHH tư vấn xây dựng Ngân Hải 06/04/2015 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triền nông thôn III
Quản lý dự án III
5 Hoàng Hải Dương 19/02/1985 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095036177 Xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 05/12/2019 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triền nông thôn III
6 Nguyễn Quang Huy 22/12/1988 Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 095121063 Xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 17/10/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
Quản lý dự án III
7 Ngô Văn Thức 05/3/1986 Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 091550103 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long 30/06/2017 CA tỉnh Thái Nguyên
Giám sát công trình giao thông III
8 Nông Văn Thái 10/9/1981 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095031617 Kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng II UBND thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể 05/03/2012 CA tỉnh Bắc Kạn
Quản lý dự án II
9 Nguyễn Duy Dũng 18/10/1982 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095031162 Hệ thống điện Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Điện lực thành phố Bắc Kạn 21/04/2014 CA tỉnh Bắc Kạn
10 Lộc Văn Sơn 15/5/1975 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095023242 Hệ thống điện Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Điện lực thành phố Bắc Kạn 16/07/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
11 Dương Tiến Hài 21/7/1974 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095145593 Hệ thống điện Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Điện lực thành phố Bắc Kạn 15/10/2019 CA tỉnh Bắc Kạn
12 Trương Công Thành 16/4/4976 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095258934 Hệ thống điện Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Điện lực thành phố Bắc Kạn 08/04/2017 CA tỉnh Bắc Kạn
13 Phạm Văn Thủy 20/5/1971 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095047676 Hệ thống điện Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Điện lực thành phố Bắc Kạn 31/03/2007 CA tỉnh Bắc Kạn
14 Hoàng Văn Nam 20/5/1979 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 09116353 Hệ thống điện Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Điện lực thành phố Bắc Kạn 20/10/2008 CA tỉnh Bắc Kạn
15 Lưu Đình Tăng 19/02/1983 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095010085 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 24/03/2018 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông II
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triền nông thôn II
Định giá xây dựng II
16 Phùng Đình Vinh 01/01/1983 Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 013693215 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 13/03/2014 CA thành phố Hà Nội
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triền nông thôn III
Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III
17 Dương Đình Hoàng 12/11/1994 Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 095206896 Quản lý xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 28/06/2010 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triền nông thôn III
Định giá xây dựng III
Quản lý dự án III
18 Hứa Phúc Thịnh 15/3/1977 Xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095128485 Xây dựng cầu đường Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 21/07/2010 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triền nông thôn III
19 Lường Trình Diễn 18/01/1981 Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095024682 Kỹ thuật công trình xây dựng giao thông Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 10/10/2020 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triền nông thôn III
Định giá xây dựng III
20 Triệu Văn Du 03/01/1989 Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 006089000700 Xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 01/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triền nông thôn III
Định giá xây dựng III
21 Triệu Đức Đường 18/8/1979 Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095128431 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông 18/07/2007 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triền nông thôn III
22 Thân Văn Thưởng 03/10/1972 Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 090774729 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II Công ty CP tư vấn và đầu tu xây dựng Việt Nam 22/12/2015 CA tỉnh Thái Nguyên
23 Dương Văn Hảo 22/10/1974 Phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 091835576 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án II Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 06/09/2011 CA tỉnh Thái Nguyên
24 Đoàn Trường Sơn 13/5/1986 Phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095042335 Công nghệ kỹ thuật giao thông Thiết kế quy hoạch giao thông III Công ty cổ phần Kiến trúc sư Bắc Kạn 26/04/2014 CA tỉnh Thái Nguyên
25 Triệu Kim Tuyến 31/01/1961 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006061001794 Kỹ sư trắc địa công trình Khảo sát địa chất công trình III Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng xây dựng 09/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Khảo sát địa hình III
Quản lý dự án III
26 Ma Văn Huyến 10/01/1990 Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 095138033 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty TNHH MTV Châu Hưng Bắc Kạn 20/11/2013 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triền nông thôn III
27 Nguyễn Đình Môn 10/8/1990 Xã Bình Văn, huyên Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 095138789 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - Công nghiệp III Công ty cổ phần Kiến trúc sư Bắc Kạn 16/08/2017 CA tỉnh Bắc Kạn
28 Triệu Quang Hoạt 16/5/1977 Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 006077000087 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Na Rì 02/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quản lý dự án II
Tác giả:  Nông Thị thơ
Nguồn:  HĐSH cấp chứng chỉ hành nghề
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.