Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 6/2020

( Cập nhật lúc: 04/11/2020  )

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2020.

2. Địa điểm: Phòng máy tầng 4, trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thành phần và nhiệm vụ.

-  Mời lãnh đạo Sở Xây dựng tham dự và chỉ đạo: 01 người.

- Mời Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tham dự và giám sát.

- Tổ sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng thành lập tại Quyết định số 355/QĐ-HĐ và Quyết định số 129/QĐ-HĐ; tổ chức thực hiện sát hạch theo Quy chế quy định tại Quyết định số 370/QĐ-HĐ.

- Các cá nhân đủ điều kiện sát hạch theo quy định (có danh sách kèm theo).

4. Thực hiện sát hạch.

- Mã số dự sát hạch của từng thí sinh đã được Bộ Xây dựng cấp và sẽ thông báo đến từng thí sinh trong ngày thi để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch.

- Hình thức thi sát hạch: Thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

- Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, sau khi kết thúc phần thi, thí sinh xem kết quả và in Phiếu kết quả sát hạch của mình để cán bộ sát hạch xác nhận kết quả thi.

Ghi chú: Cá nhân đến dự sát hạch đóng phí sát hạch tại phòng Văn thư (tầng 1) và xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu để chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Tổ sát hạch kiểm tra, đối chiếu kèm theo 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 có nền màu trắng để bổ sung vào hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định (ai không có ảnh thẻ sẽ không được tham gia sát hạch).

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Địa chỉ thường trú

Số CMND/ thẻ căn cước

Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực sát hạch

Hạng sát hạch

Đơn vị công tác

Ngày cấp CMND/ thẻ căn cước

Nơi cấp CMND/ thẻ căn cước

1

Nguyễn Thị Thu Nga

19/01/1990

Xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

019190000256

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông

Giám sát công trình giao thông

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

19/12/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

III

2

Hoàng Hải Dương

19/02/1985

Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095036177

Xây dựng cầu đường

Định giá xây dựng

II

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

05/12/2019

CA tỉnh Bắc Kạn

Quản lý dự án

II

3

Dương Văn Phương

23/10/1992

Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

095161799

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Định giá xây dựng

II

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

11/03/2008

CA tỉnh Bắc Kạn

4

Nguyễn Văn Chuẩn

13/3/1982

Xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

012324995

Kỹ thuật điện

Khảo sát địa hình

II

Xí nghiệp DVĐL khu vực dịch vụ Bắc Kạn

22/09/2002

CA thành phố Hà Nội

Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp

II

Định giá xây dựng

II

5

Đàm Thái Sơn

20/01/1990

Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

095112593

Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án

II

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

12/12/2007

CA tỉnh Bắc Kạn

6

Nguyễn Anh Đức

05/01/1989

Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095117507

Kiến trúc sư

Định giá xây dựng

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

08/06/2015

CA tỉnh Bắc Kạn

7

Nông Thị Hà

10/7/1981

Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

09522258

Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ

Khảo sát địa hình

II

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

31/07/2010

CA tỉnh Bắc Kạn

Khảo sát địa chất công trình

II

8

Nguyễn Thanh Tùng

25/01/1978

Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095140888

Đường lâm nghiệp

Định giá xây dựng

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

10/01/2007

CA tỉnh Bắc Kạn

9

Nguyễn Quang Huy

22/12/1988

Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

095121063

Cầu đường bộ

Định giá xây dựng

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

17/10/2016

CA tỉnh Bắc Kạn

10

Địch Xuân Huy

17/3/1993

Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

095164654

Kỹ thuật an toàn giao thông

Định giá xây dựng

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

05/08/2008

CA tỉnh Bắc Kạn

Quản lý dự án

III

11

Trần Bảo Giang

10/11/1978

Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095142564

Cầu đường bộ

Định giá xây dựng

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

23/11/2015

CA tỉnh Bắc Kạn

12

Bùi Văn Nhiên

23/4/1984

Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

121530461

Xây dựng cầu đường

Định giá xây dựng

II

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

27/12/2013

CA tỉnh Thái Nguyên

13

Lê Văn Lực

20/11/2967

Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095086970

Kỹ sư xây dựng cầu hầm

Giám sát công trình giao thông

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

09/05/2018

CA tỉnh Bắc Kạn

14

Hà Đức Nam

01/02/1966

Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095083535

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Giám sát công trình giao thông

II

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

23/07/2016

CA tỉnh Bắc Kạn

15

Phạm Thế Đạt

01/01/1975

Xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

090655934

Kỹ thuật công trình xây dựng

Giám sát công trình giao thông

II

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

07/07/2005

CA tỉnh Bắc Kạn

16

Hà Thị Xuân Diệu

11/3/1984

Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095033854

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông

Giám sát công trình giao thông

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

07/05/2018

CA tỉnh Bắc Kạn

17

Hoàng Trung Dũng

22/7/1983

Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095029230

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Giám sát công trình giao thông

II

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

14/04/2018

CA tỉnh Bắc Kạn

18

Nông Duy Tuấn

16/10/1986

Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095054139

Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ

Giám sát công trình giao thông

II

Ban quản lý dự án BIIGI - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn - Sở Kế hoạch và Đầu tư

18/07/2018

CA tỉnh Bắc Kạn

19

Lương Trung Dũng

17/8/1987

Xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

095121700

Kỹ sư xây dựng công trình

Định giá xây dựng

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

26/10/2019

CA tỉnh Bắc Kạn

20

Nông Thị Hợi

21/3/1983

Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095296544

Xây dựng cầu đường

Khảo sát địa hình

II

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn

23/08/2017

CA tỉnh Bắc Kạn

21

Mai Thị Huyên

24/01/1981

Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095303026

Xây dựng cầu đường

Khảo sát địa hình

II

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn

26/09/2018

CA tỉnh Bắc Kạn

22

Trịnh Văn Dũng

10/8/1980

Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095210029

Xây dựng cầu đường

Khảo sát địa hình

II

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn

16/10/2010

CA tỉnh Bắc Kạn

23

Lã Khánh Tường

14/9/1985

Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

091083108

Kỹ thuật xây dựng công trình

Khảo sát địa hình

II

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn

15/09/2019

CA tỉnh Bắc Kạn

Thiết kế công trình giao thông

II

24

Hà Thị Hương

08/4/1987

Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095086752

Công nghệ kỹ thuật giao thông

Khảo sát địa hình

II

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn

26/09/2018

CA tỉnh Bắc Kạn

Thiết kế công trình giao thông

II

25

Hoàng Trọng Tân

27/10/1975

Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095010996

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị, thành phố Bắc Kạn

27/10/1975

CA tỉnh Bắc Kạn

Giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

II

26

Nguyễn Thanh Tuấn

23/8/1987

Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095265297

Hệ thống điện

Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Công ty Điện lực Bắc Kạn

24/02/2014

CA tỉnh Bắc Kạn


Tác giả:  Ngọc Quất
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.