Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5/2022

( Cập nhật lúc: 07/11/2022  )

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5/2022

1. Thời gian:

- Ngày 11/11/2022:  Bắt đầu từ từ 07 giờ 30 phút;

2. Địa điểm: Phòng máy tầng 4, trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thành phần và nhiệm vụ.

-  Mời lãnh đạo Sở Xây dựng tham dự và chỉ đạo: 01 người.

- Mời Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tham dự và giám sát.

- Tổ sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng thành lập tại Quyết định số 1301/QĐ-HĐ; tổ chức thực hiện sát hạch theo Quy chế quy định tại Quyết định số 370/QĐ-HĐ.

- Các cá nhân đủ điều kiện sát hạch theo quy định (có danh sách kèm theo).

4. Thực hiện sát hạch.

- Mã số dự sát hạch của từng thí sinh đã được Bộ Xây dựng cấp và sẽ giao đến từng thí sinh trước khi thực hiện sát hạch  để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch

- Hình thức thi sát hạch: Thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

- Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, sau khi kết thúc phần thi, thí sinh xem kết quả và in Phiếu kết quả sát hạch của mình để cán bộ sát hạch xác nhận kết quả thi.

Ghi chú :

Yêu cầu đối với cá nhân đến sát hạch:

- Đóng phí sát hạch tại phòng Văn thư (tầng 1) và xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu để minh chứng đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Tổ sát hạch kiểm tra, đối chiếu kèm theo 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 có nền màu trắng để bổ sung vào hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định (ai không có ảnh thẻ sẽ không được tham gia sát hạch).

 Đến đúng giờ, ngày theo thời gian (tại cột ghi chú)  và danh sách ấn định kèm theo kế hoạch này; nếu đi từ vùng dịch, đi qua vùng dịch đến thành phố Bắc Kạn hoặc có biểu hiện ho, sốt thì tự giác không đến tham gia sát hạch; bắt buộc khi đến phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, thực hiện quyét mã QR theo quy định của Bộ Y tế.

- Phải chấp hành hướng dẫn của cán bộ sát hạch, chỉ đến khu vực phòng máy khi được gọi tên, trong khi chờ phải ngồi tại hội trường đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định về phòng dịch, không tự ý di chuyển đến các phòng, ban khác của Sở Xây dựng; khi làm thủ tục yêu cầu đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành.

- Tổ sát hạch: Thông báo kịp thời cho thí sinh dự thi đúng thời gian, địa điểm và các thông tin có liên quan đến kỳ thi; thu chi phí sát hạch theo quy định; chuẩn bị dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ cho sát hạch.

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 05 NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  69/KH-HĐ ngày 07/11/2022 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)
                     
Số TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú Số CMND/ thẻ căn cước Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch Hạng sát hạch Đơn vị công tác Ngày cấp CMND/ thẻ căn cước Nơi cấp CMND/ thẻ căn cước
1 Nông Văn Thái 10/9/1981 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006081003103 Kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng II Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Quản lý dự án II
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II
Giám sát công trình giao thông II
2 Hà Cát Tùng 10/12/1996 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 060096005264 Kỹ thuật công trình xây dựng giao thông Giám sát công trình giao thông III Ban quản lý dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
3 Nguyễn Thanh Tùng 09/5/1982 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 019082006405 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án III Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn 08/11/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Định giá xây dựng III
4 Đàm Văn Tố 09/10/1976 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006076002456 Thạc sỹ Lâm học Giám sát công trình giao thông III Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
Quản lý dự án III
Định giá xây dựng III
5 Ma Văn Trường 30/8/1988 Xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 019088007306 Xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III Công ty TNHH Trường Thịnh Bắc Kạn 01/07/2022 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
6 Nguyễn Thái Huy 04/9/1986 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006086002334 Công trình thủy lợi Quản lý dự án III Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường  nông thôn tỉnh Bắc Kạn 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Giám sát thi công công trình Dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
Định giá xây dựng III
7 Nông Thị Trà 01/6/1982 Phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006182005520 Th. Sĩ Quản lý xây dựng  Giám sát thi công công trình Dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường  nông thôn tỉnh Bắc Kạn 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Quản lý dự án III
8 Triệu Đức Mạnh 16/12/1989 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 019089003853 Kỹ thuật xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường  nông thôn tỉnh Bắc Kạn 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
Định giá xây dựng III
9 Luân Văn Hòa 13/6/1979 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006079003766 Kỹ thuật xây dựng công trình  Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường  nông thôn tỉnh Bắc Kạn 19/5/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
Giám sát công trình giao thông III
Quản lý dự án III
10 Hà Huy Thành 10/02/1991 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006091002916 Công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần 471 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
11 Nông Thanh Dũng 16/10/1991 Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 006091004919 Công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty TNHH Tuấn Ngọc Chợ Đồn 08/11/2011 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
12 Dương Xuân Huấn 08/12/1989 Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 006089000545 Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Giám sát công trình giao thông III Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn 28/4/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
13 Vy Văn Hải 27/4/1994 Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 006094005280 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Hoạt động độc lập 30/8/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
14 Trần Văn Huy 20/6/1982 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 035082014475 Kỹ sư xây dựng cầu đường Định giá xây dựng II Công ty THNHH tư vần đầu tư và xây dựng Ngọc Huy 20/8/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Khảo sát địa hình II
15 Trần Văn Thành 25/5/1992 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006092005311 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng III Công ty THNHH tư vần đầu tư và xây dựng Ngọc Huy 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
16 Lưu Thế Định 20/6/1983 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 026083004205 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III Công ty THNHH tư vần đầu tư và xây dựng Ngọc Huy 12/04/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
17 Đào Văn Tám 01/4/1973 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 019073013052 Kỹ sư xây dựng đường bộ Định giá xây dựng II Công ty THNHH tư vần đầu tư và xây dựng Ngọc Huy 24/6/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
18 Triệu Văn Dưỡng 15/12/1987 Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 006087005340 Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ Thiết kế công trình đường bộ III Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng côgn trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/12/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Định giá xây dựng III
19 Phạm Thế Vinh 09/10/1987 Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 008087003177 Kiến trúc sư quy hoạch Thiết kế quy hoạch xây dựng II Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long 05/01/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
20 Lại Thế Nghĩa 04/7/1983 Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 019083019734 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công trình giao thông III Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hùng Cường 06/12/2022 Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Thiết kế công trình đường bộ III
21 Đặng Đắc Nghĩa 20/9/1986 Xã Đức Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 090971810 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công trình giao thông III Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hùng Cường 06/02/2013 CA tỉnh Thái Nguyên
Thiết kế công trình đường bộ III
22 Ngô Quốc Mạnh 09/5/1989 Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 091029137 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hùng Cường 06/11/2018 CA tỉnh Thái Nguyên
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III
23 Hoàng Văn Đạt 29/4/1992 Phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 006092006108 Kỹ sư kỹ thuật công nghệ giao thông Giám sát công trình giao thông III Công ty CP tư vấn xây dựng TQT 24/6/2021  Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
24 Nguyễn Hải Huyền 12/12/1994 Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 000194001989 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng III Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long 05/01/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
25 Trần Hồng Công 31/8/1996 Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ 025096008876 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng giao thông Thiết kế công trình giao thông đường bộ III Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hùng Cường 27/7/2022 Cục Trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Giám sát công trình giao thông III
Định giá xây dựng III
Tác giả:  Nông Thị Thơ
Nguồn:  Hội đồng sát hạch
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.