Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2018

( Cập nhật lúc: 01/10/2018  )
Sở Xây dựng Bắc Kạn thông báo: Kế hoạch sát hạch cấp chứng chri hành nghề đơt 5/2018 cho cá nhân; Thời gian: 8h ngày 09/10/2018 Địa điểm: Tầng 4- Sở Xây dựng địa chỉ: Số 7 Trường Chinh - Đức Xuân TP Bắc Kạn
DANH SÁCH SÁT HẠCH ĐỢT 5/2018

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước

Email

Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng

1

Hà Trung Điển

10/11/1990

xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

095135468

hatrungdien@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

Giám sát công trình đường bộ

III

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp nước

III

Thiết kế Công trình GT đường bộ

III

Định giá xây dựng

III

Khảo sát địa hình

III

2

Lục Văn Thìn

12/5/1986

xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

095083770

lucdaigia.bk@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuạt công trình xây dựng

Định giá xây dựng

III

Khảo sát địa hình

III

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước

III

3

Hứa Thành Khôi

20/8/1980

xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

095266977

huakhoi79@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng & CN

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

Giám sát công trình đường bộ

III

Giám sát công trình NN & PTNT

III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

4

Ma Xuân Khu

05/10/1980

xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

095195343

Chienkhu699@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Giám sát công trình đường bộ

II

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước

II

Giám sát công trình NN & PTNT

II

5

Bùi Tuấn Anh

11/8/1977

Tổ 9, phường mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

012449547

tuananhktbk@gmail.com

Kỹ sư xây dựng

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước

III

Giám sát công trình NN & PTNT

III

Định giá xây dựng

III

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

6

Đoàn Quốc Vương

14/10/1986

Tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn

095300649

doanquocvuong86@gmail.com

Kỹ sư xây dựng công trình biển và dầu khí

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước

II

Định giá xây dựng

II

Quản lý dự án

II

7

Đào Văn Thường

10/8/1978

Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

121342739

daothuong78@gmail.com

CĐ-Công nghệ kỹ thuật giao thông

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước

III

Giám sát công trình NN & PTNT

III

8

Nông Thanh Hiếu

04/9/1978

Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

095003219

nonghieu57@gmail.com

ĐH-Kỹ thuật công trình xây dựng

Định giá xây dựng

III

Giám sát công trình NN & PTNT

III

Giám sát công trình đường bộ

III

9

Trịnh Hồng Hải

01/10/1984

Trung Kiên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

026084000592

trinhhaitk@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước

II

10

Bùi Gia Úy

08/02/1982

Nà Phẩn, Bộc Bố, Pác Nặm

034082005535

buigiauy82tb@gmail.com

TH-Xây dựng cầu dường bộ

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

Giám sát công trình đường bộ

III

11

Trần Văn Dương

15/4/1979

Tổ 8B, Phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn

090859260

tranduong79@gmail.com

ĐH-Xây dựng

Giám sát công trình đường bộ

II

Giám sát công trình NN & PTNT

II

12

Lý Hai Gơ

23/8/1982

Thôn Bó Lếch, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn

095021223

tueminh2012@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng & CN

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

II

Khảo sát địa hình

II

13

Ngô Tiến Mạnh

17/7/1988

Tổ 37, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên

091028548

ngomanhtvbk@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

II

Khảo sát địa hình

II

14

Dương Văn Huy

10/7/1988

xã Sơn Phú, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

070811621

duonghuy09x@gmail.com

Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

Định giá xây dựng

III

15

Phan Văn Thanh

16/01/1973

Tổ 7A, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

095256283

phanthanhbql@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng

Giám sát công trình đường bộ

III

Giám sát công trình NN & PTNT

III

16

Ngô Thanh Hải

01/10/1964

Tổ 32, Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

090771969

Ngohai257@gmail.com

Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Quản lý dự án

II

17

Lý Hoàng Oánh

29/8/1989

Tổ 15, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

095141091

oanhlh@outlook.com

ĐH-Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước

III

18

Bùi Như Khoa

15/7/1978

P505 nhà 12A Đại học Thủy lợi, Hà Nội

012922847

 

Kỹ sư máy xây dựng và thiết bị thủy lợi

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

19

Vũ Đình Tiến

05/6/1984

Tổ 1, Phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095031301

tiendatconstruction@gmail.com

Kỹ sư xây dựng

Định giá xây dựng

II

20

Hứa Văn Hoan

10/11/1991

Xã Đông Viên, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

095141403

huavanhoan@gmail.com

ĐH-Kỹ thuật công trình XD

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước

III

21

Luân Văn Hòa

13/6/1979

Xã Dương Sơn, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

095042786

Hoabqldacm@gmail.com

ĐH - Kỹ thuật xây dựng công trình

Giám sát công trình NN & PTNT

III

22

Trần Tuấn Anh

01/5/1986

Tiểu khu 11, Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

095050383

tuananhbqlpn@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng

Giám sát công trình NN & PTNT

II

23

Hoàng Văn Hùng

09/11/1984

Tổ 4, Phường N.T.M.Khai, TP. Bắc Kạn

095058046

hunghv5@viettel.com.vn

ĐH - Công nghệ thông tin

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

24

Võ Quốc Toàn

01/9/1974

Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn

0951784446

toanbql2011@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng & CN

Quản lý dự án

II

25

Nguyễn Mạnh Trường

05/01/1972

Tổ 8B, Phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn

095003328

manhtruongbkvn@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ

Quản lý dự án

II

26

Ma Kiên Thảo

17/12/1976

Tổ 8B, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

095229666

kienthaokcbk@gmail.com

Kỹ sư cơ điện

Định giá xây dựng

II

27

Lộc Văn Dương

10/7/1980

xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

095234388

locduong68@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ

Giám sát công trình đường bộ

III

28

Nguyễn Văn Lân

17/10/1989

Nham Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang

121771277

 

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

29

Trịnh Hữu Chung

12/7/1973

Tổ 15, Phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn

095300944

chungbk97@gmail.com

Kỹ sư điện

Định giá xây dựng

II

30

Lương Thị A Lúa

16/4/1985

xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

095042784

luonglua@gmail.com

 

Định giá xây dựng

II

31

Nghiêm Văn Thép

01/8/1979

Thôn Nà Diểu, xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn

095020118

nghiemvanthepqlda@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ

Quản lý dự án

II

32

Nguyễn Bá Duy

25/10/1981

Tổ 5, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn

095278207

duybql2010@gmail.com

Trung học - xây dựng cầu đường bộ

Giám sát công trình đường bộ

IIITác giả:  Hà Quế
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.