Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sát hạch chứng chỉ hành nghề đợt 7/2020

( Cập nhật lúc: 18/12/2020  )

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 7/2020

( Cập nhật lúc: 04/11/2020  )
 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2020.

2. Địa điểm: Phòng máy tầng 4, trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thành phần và nhiệm vụ.

-  Mời lãnh đạo Sở Xây dựng tham dự và chỉ đạo: 01 người.

- Mời Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tham dự và giám sát.

- Tổ sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng thành lập tại Quyết định số 355/QĐ-HĐ và Quyết định số 129/QĐ-HĐ; tổ chức thực hiện sát hạch theo Quy chế quy định tại Quyết định số 370/QĐ-HĐ.

- Các cá nhân đủ điều kiện sát hạch theo quy định (có danh sách kèm theo).

4. Thực hiện sát hạch.

- Mã số dự sát hạch của từng thí sinh đã được Bộ Xây dựng cấp và sẽ thông báo đến từng thí sinh trong ngày thi để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch.

- Hình thức thi sát hạch: Thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

- Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, sau khi kết thúc phần thi, thí sinh xem kết quả và in Phiếu kết quả sát hạch của mình để cán bộ sát hạch xác nhận kết quả thi.

Ghi chú: Cá nhân đến dự sát hạch đóng phí sát hạch tại phòng Văn thư (tầng 1) và xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu để chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Tổ sát hạch kiểm tra, đối chiếu kèm theo 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 có nền màu trắng để bổ sung vào hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định (ai không có ảnh thẻ sẽ không được tham gia sát hạch).

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 7 NĂM 2020   
(Banh hành kèm theo Kế hoạch số             /KH-HĐ ngày             /12/2020)
                     
Số TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú Số CMND/ thẻ căn cước Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch Hạng sát hạch Đơn vị công tác Ngày cấp CMND/ thẻ căn cước Nơi cấp CMND/ thẻ căn cước
1 Phan Văn Thanh 16/01/1973 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095256283 Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn 19/01/2013 CA tỉnh Bắc Kạn
Quản lý dự án III
2 Nguyễn Thanh Tuấn 23/8/1987 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095265297 Hệ thống điện Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty Điện lực Bắc Kạn 24/02/2014 CA tỉnh Bắc Kạn
3 Ngô Phúc Vinh 27/4/1974 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095116416 Kỹ thuật điện Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty Điện lực Bắc Kạn 12/12/2012 CA tỉnh Bắc Kạn
4 Vũ Văn Thành 11/4/1982 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095001311 Hệ thống điện Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty Điện lực Bắc Kạn 11/08/2012 CA tỉnh Bắc Kạn
5 Chu Kim Tuyến 08/8/1981 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 090859060 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn 03/04/2013 CA tỉnh Thái Nguyên
Định giá xây dựng III
6 Phạm Quang Cường 29/8/1980 Phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095042393 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn 18/01/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
7 Lê Văn Hưng 05/11/1976 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095113790 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn 13/04/2011 CA tỉnh Bắc Kạn
8 Nông Thái Sơn 04/12/1983 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095009605 Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Kạn 12/07/2014 CA tỉnh Bắc Kạn
Thiết kế công trình công nghiệp III
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
Khảo sát địa hình III
9 Trịnh Văn Dũng 10/8/1980 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095210029 Xây dựng cầu đường Khảo sát địa hình II Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 16/10/2010 CA tỉnh Bắc Kạn
10 Hà Thị Hương 08/4/1987 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095086752 Công nghệ kỹ thuật giao thông Khảo sát địa hình II Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 26/09/2018 CA tỉnh Bắc Kạn
11 Lường Công Luận 10/11/1986 Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095075675 Cao đẳng giao thông Giám sát công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III Công ty TNHH MTV Minh Châu Chợ Đồn   CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình giao thông III
12 Lương Văn Giai 24/10/1989 Xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095097976 Trung cấp điện Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Chi nhánh kỹ thuật Viettel Bắc Kạn 19/04/2017 CA tỉnh Bắc Kạn
13 Trần Đăng Huy 23/5/1981 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095256947 Điện tử - Viễn thông Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Chi nhánh kỹ thuật Viettel Bắc Kạn 03/04/2013 CA tỉnh Bắc Kạn
14 Đỗ Văn Duy 20/02/1986 Xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 121660728 Điện tử - Viễn thông Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Chi nhánh kỹ thuật Viettel Bắc Kạn 18/03/2014 CA tỉnh Bắc Giang
15 Vũ Thị Thu Phương 19/4/1982 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095308744 Kỹ thuật viên Trung cấp xây dựng công trình đô thị Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Trung tâm quy hoạch và Kiểm định xây dựng 04/09/2019 CA tỉnh Bắc Kạn
Thiết kế công trình cấp thoát nước III
16 Vũ Ngọc Mai 19/12/1988 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095074119 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Trung tâm quy hoạch và Kiểm định xây dựng 13/01/2007 CA tỉnh Bắc Kạn
Định giá xây dựng III
17 Nguyễn Văn Chuẩn 13/3/1982 Xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 012324995 Kỹ thuật điện Khảo sát địa hình II Xí nghiệp DVĐL Thái Nguyên (khu vực Bắc Kạn) - Công ty DVĐL Miền Bắc 22/09/2002 CA thành phố Hà Nội
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp III
18 Ma Văn Quyền 24/6/1991 Xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 091641926 Kỹ thuật điện Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp III Xí nghiệp DVĐL  Bắc Kạn - Công ty DVĐL Miền Bắc 09/01/2020 CA tỉnh Thái Nguyên
19 Hứa Văn Hưng 05/4/1980 Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095246301 Kỹ sư xây dựng công trình Khảo sát địa hình III Trung tâm quy hoạch và Kiểm định xây dựng 07/05/2012 CA tỉnh Bắc Kạn
Khảo sát địa chất III
20 Hà Thị Thảo 21/01/1984 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095024217 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông III Trung tâm quy hoạch và Kiểm định xây dựng 26/07/2014 CA tỉnh Bắc Kạn
Thiết kế công trình giao thông III
21 Dương Xuân Huấn 08/12/1989 Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 095121523 CNKT công trình xây dựng dân dụng - Công nghiệp Quản lý dự án III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể 06/07/2012 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
Giám sát công trình giao thông III


Tác giả:  Nông Thơ
Nguồn:  HĐSH
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.