Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2020

( Cập nhật lúc: 07/05/2020  )

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2020.

2. Địa điểm: Phòng máy tầng 4, trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Hình thức thi sát hạch: Thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

- Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, sau khi kết thúc phần thi, thí sinh xem kết quả và in Phiếu kết quả sát hạch của mình để cán bộ sát hạch xác nhận kết quả thi.

Ghi chú: Cá nhân đến dự sát hạch đóng phí sát hạch tại phòng Văn thư (tầng 1) và xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu để chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Tổ sát hạch kiểm tra, đối chiếu kèm theo 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 có nền màu trắng để bổ sung vào hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định (ai không có ảnh thẻ sẽ không được tham gia sát hạch).

3- Danh sách cá nhân tham gia:

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 2 NĂM 2020   
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /SXD-KH ngày 07/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn)
                     
Số TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú Số CMND/ thẻ căn cước Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch Hạng sát hạch Đơn vị công tác Ngày cấp CMND/ thẻ căn cước Nơi cấp CMND/ thẻ căn cước
1 Lê Văn Quỳnh 02/5/1987 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 038087008492 Trung cấp cầu - đường bộ Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty TNHH MTV Thành Quý 16/11/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
2 Phạm Xuân Hùng 26/01/1984 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 034084001506 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty TNHH MTV Thành Quý 12/03/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
3 Vũ Anh Tuân 02/10/1963 Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 090615973 Kỹ sư điện xí nghiệp Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần xây dựng phát triển Bắc Kạn 05/01/2010 CA tỉnh Thái Nguyên
4 Hoàng Hải Âu 26/10/1965 Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 090440012 Kỹ sư điện xí nghiệp Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần xây dựng phát triển Bắc Kạn 01/08/2012 CA tỉnh Thái Nguyên
5 Triệu Văn Nghị 03/9/1983 Xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095071183 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III HTX Cao Phong 08/06/2017 CA tỉnh Bắc Kạn
6 Đào Quốc Huy 08/9/1988 Xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 091539617 Xây dựng dân dụng Giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Ngọc Huy 24/02/2017 CA tinh Thái Nguyên
7 Đinh Thị Bích 06/9/1991   095182043 Kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng III Công ty TNHH Phúc Lộc 18/02/2009 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
Giám sát công trình giao thông III
8 Nông Trung Định 11/5/1987 Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095108940 Công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III Công ty TNHH Phúc Lộc 30/10/2017 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
9 Hoàng Văn Đức 04/11/1991 Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 095121155 Kinh tế và quản lý đô thị Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn 31/05/2017 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
10 Hà Văn Huyên 03/6/1983 Xã Vi Hương, huyện Bạch thông, tỉnh Bắc Kạn 095037261 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần xây dựng Bắc Kạn 28/04/2008 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
Định giá xây dựng III
11 Mã Trung Thành 26/01/1994 Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095187346 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 03/07/2015 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III
12 Chu Văn Hiệp 10/02/1975 Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095260050 Xây dựng công trình Giám sát công trình giao thông II Ban quản lý dự đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn 13/04/2013 CA tỉnh Bắc Kạn
13 Nguyễn Thị Duyên 15/15/1982 Xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 091974115 Kỹ sư cấp thoát nước Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II Ban quản lý dự đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn 07/03/2007 CA tỉnh Thái Nguyên
Giám sát công trình giao thông II
14 Nguyễn Văn Hiền 10/10/1974 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 090898885 Công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công trình giao thông III Ban quản lý bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn 20/12/2012 CA tỉnh Bắc Kạn
15 Tào Văn Thức 08/5/1988 Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 095080385 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Hợp tác xã Gia Hưng 08/05/2014 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III
16 Nguyễn Văn Chuẩn 13/3/1982 Xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 012324995 Kỹ thuật điện Khảo sát địa hình II Xí nghiệp DVĐL Thái Nguyên (khu vực dịch vụ Bắc Kạn) - Công ty DVĐL Miền Bắc 22/09/2006 CA thành phố Hà Nội
Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp II
Định giá xây dựng II
17 Ma Văn Qyền 24/6/1981 Xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 091641926 Kỹ thuật điện Thiết kế cơ điện công trình III Xí nghiệp DVĐL Thái Nguyên (khu vực dịch vụ Bắc Kạn) - Công ty DVĐL Miền Bắc 09/01/2020 CA tinh Thái Nguyên
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III
Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III
Khảo sát địa hình III
18 Nông Minh Hoàng 02/3/1983 Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095030496 Công nghệ kỹ thuật điện,  điện tử Thiết kế cơ điện công trình II Xí nghiệp DVĐL Thái Nguyên (khu vực dịch vụ Bắc Kạn) - Công ty DVĐL Miền Bắc 22/01/2014 CA tinh Bắc Kạn
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II
Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II
Khảo sát địa hình II
Định giá xây dựng II
19 Lục Liêu Diễn 01/8/1967 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095145623 Kỹ sư cầu dường Thiết kế công trình giao thông III Công ty cổ phần tư vấn Bằng Giang 19/06/2007 CA tỉnh Bắc Kạn
20 Dương Văn Thu 16/12/1978 Xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 090758612 Kỹ sư cầu đường Thiết kế công trình giao thông III Công ty cổ phần tư vấn Bằng Giang 27/02/2017 CA tỉnh Thái Nguyên
21 Nông Văn Giang 27/4/1992 Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095190954 Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm 19/11/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
22 Hoàng Văn Tiền 01/01/1985 Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 095088979 Xây dựng cầu đường bộ Quản lý dự án II Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm 06/11/2018 CA tỉnh Bắc Kạn
Định giá xây dựng II
23 Trần Văn Thành 25/5/1992 Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095142626 Kỹ thuật công trình xây dựng Khảo sát địa chất III Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Ngọc Huy 04/05/2019 CA tỉnh Bắc Kạn
Thiết kế công trình dân dụng - công nghiệp III
24 Ngần Văn Diền 07/9/1976 Xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình 113002442 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Ngọc Huy 31/07/2013 CA tỉnh Hòa Bình
Giám sát công trình giao thông III
Thiết kế công trình dân dụng - công nghiệp III
25 Phạm Văn Toản 20/11/1984 Xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 121598708 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Ngọc Huy 27/02/2003 CA tỉnh Bắc Giang
Giám sát công trình giao thông III
26 Lưu Hồng Giang 02/12/1988 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095313006 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật II Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng 16/04/2020 CA tỉnh Bắc Kạn
27 Trần Khánh Hưng 28/8/1985 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095030461 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công trình dân dựng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bắc Kạn 11/06/2013 CA tỉnh Bắc Kạn
28 Hoàng Bích Phương 06/12/1986 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095043389 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Thiết kế công trình dân dụng - công nghiệp III Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bắc Kạn 01/05/2010 CA tỉnh Bắc Kạn
29 Bùi Lương Bằng  01/11/1985 Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 95070282 Kỹ thuật xây dựng công trình Quản lý dự án III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm 11/05/2015 CA tỉnh Bắc Kạn
30 Hồ Minh Hoàng 08/01/1987 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095064151 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng 21/07/2018 CA tỉnh Bắc Kạn
31 Triệu Xuân Đoàn 07/09/1985 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095046571 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng 10/09/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
32 Nguyễn Khắc Hải 19/02/1979 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 090774528 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng 22/06/2006 CA tỉnh Thái Nguyên
33 Vũ Trọng Hiền 23/08/1982 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095262871 Kỹ sư địa chất công trình Khảo sát địa chất công trình III Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng 13/11/2013 CA tỉnh Bắc Kạn
Khảo sát địa hình III
Tác giả:  Nguyễn Quất
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.