Skip Ribbon Commands
Skip to main content

kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đợt 1 năm 2022

( Cập nhật lúc: 03/11/2022  )

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đợt 1 năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thí sinh đăng ký dự thi     : 129 thí sinh;

- Số lượng thí sinh tham gia dự thi    : 118 thí sinh;

- Số lượng thí sinh vắng thi               :   11 thí sinh;

- Số lượng thí sinh đạt yêu cầu          : 117 thí sinh;

- Số lượng thí sinh không đạt yêu cầu          :   01 thí sinh.

(Có danh sách kèm theo)

Số TT

Số BD

Họ tên

Ngày sinh

Số chứng minh

Nơi cấp

Giới tính

Nơi sinh

Điểm CS

Điểm CM

Kết quả

1

01

Bùi Ngọc Ánh

29/06/1999

014199000814

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Sơn La

86

89

Đạt

2

02

Trần Văn Bách

01/03/1988

033088000058

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hưng Yên

71

70

Đạt

3

03

Nguyễn Thị Bến

30/08/1986

034186012925

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Thái Bình

88

82

Đạt

4

04

Nguyễn Trung Biên

02/02/1995

001095010380

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hà Nội

84

77

Đạt

5

05

Trần Văn Bưởng

04/08/1984

035084003773

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hà Nam

 

 

Bỏ thi

6

06

Tô Thanh Cảnh

24/09/1988

034088012533

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Bình

84

75

Đạt

7

07

Đỗ Văn Châu

04/09/1989

026089001984

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Vĩnh Phúc

92

71

Đạt

8

08

Nguyễn Thị Chung

01/05/1982

035182001748

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Hà Nam

93

91

Đạt

9

09

Trần Nam Chung

02/03/1982

014082001284

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Sơn La

 

 

Bỏ thi

10

10

Đàm Chí Công

08/10/1989

035089009743

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hà Nam

82

81

Đạt

11

11

Bùi Văn Cường

05/12/1981

012081000696

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Lai Châu

83

93

Đạt

12

12

Nguyễn Mạnh Cường

10/06/1996

091854276

Thái Nguyên

Nam

Thái Nguyên

88

85

Đạt

13

13

Trịnh Văn Cường

27/07/1986

038086023995

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thanh Hóa

90

83

Đạt

14

14

Đỗ Thị Đan

22/08/1981

001181008112

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Vĩnh Phúc

92

81

Đạt

15

15

Nguyễn Thị Bích Diệp

19/08/1980

034180001936

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Thái Bình

93

90

Đạt

16

16

Lê Hùng Điệp

19/02/1985

014085001579

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Sơn La

82

91

Đạt

17

17

Nguyễn Thành Đô

14/04/1985

033085001656

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hưng Yên

92

88

Đạt

18

18

Nguyễn Văn Dũng

15/11/2001

019201008430

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Nguyên

86

82

Đạt

19

19

Nguyễn Xuân Dũng

07/12/1978

025078006627

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Phú Thọ

88

88

Đạt

20

20

Nguyễn Văn Duy

03/12/1991

026091002258

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nam

Vĩnh Phúc

78

86

Đạt

21

21

Phạm Khánh Duy

07/04/1983

019083012777

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Nguyên

78

88

Đạt

22

22

Bùi Thị Duyên

04/02/1986

012186000175

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Lai Châu

84

89

Đạt

23

23

Đàm Thị Duyên

11/11/1981

030181016460

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Bắc Kạn

75

91

Đạt

24

24

Nguyễn Thị Hương Giang

08/10/1979

001179079973

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Hà Nội

72

81

Đạt

25

25

Nguyễn Trọng Giáp

12/06/1988

001088017000

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hà Nội

90

93

Đạt

26

26

Trần Thúy Hà

18/09/1983

025183000103

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Phú Thọ

73

84

Đạt

27

27

Ngô Nam Hà

27/07/1999

036099011285

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Nam Định

72

76

Đạt

28

28

Bùi Văn Hải

06/02/1991

038091021089

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hà Nội

88

76

Đạt

29

29

Đặng Đình Hải

13/08/1979

019079009878

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Nguyên

90

82

Đạt

30

30

Nguyễn Minh Hải

01/11/1969

111405214

CA TP. Hà Nội

Nam

Hà Nội

83

76

Đạt

31

31

Nguyễn Quang Hải

08/02/1982

172007775

CA Thanh Hóa

Nam

Thanh Hóa

86

86

Đạt

32

32

Nguyễn Thanh Hải

01/11/1982

014182001311

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Sơn La

94

96

Đạt

33

33

Nguyễn Văn Hải

08/03/1988

026088001660

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Vĩnh Phúc

94

73

Đạt

34

34

Chu Thị Hồng Hạnh

03/11/1980

001180044518

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Hà Nội

92

70

Đạt

35

35

Đỗ Thị Hạnh

15/08/1989

026189002886

Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nữ

Vĩnh Phúc

91

71

Đạt

36

36

Trần Văn Hào

24/10/2001

019201008348

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Nguyên

93

71

Đạt

37

37

Lê Thúy Hằng

18/07/1987

022187004518

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Quảng Ninh

93

85

Đạt

38

38

Nguyễn Thị Hằng

17/10/1966

025166003368

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Phú Thọ

91

82

Đạt

39

39

Lao Trung Hiếu

15/09/1994

019094004319

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Nguyên

93

73

Đạt

40

40

Trần Minh Hiếu

28/10/1981

019081005129

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Nguyên

93

75

Đạt

41

41

Nguyễn Thị Hoa

02/07/1992

035192001239

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Hà Nam

91

70

Đạt

42

42

Vũ Thị Mai Hoa

29/03/1990

022190012604

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Quảng Ninh

92

75

Đạt

43

43

Bùi Văn Huân

25/02/1992

036092018580

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Nam Định

88

81

Đạt

44

44

Chu Việt Hùng

03/02/1989

033089015015

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hưng Yên

81

84

Đạt

45

45

Hoàng Ngọc Hùng

14/04/1984

006084001831

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Bắc Kạn

 

 

Bỏ thi

46

46

Nguyễn Huy Hùng

15/07/1992

019092006023

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Nguyên

87

97

Đạt

47

47

Phùng Mạnh Hùng

12/11/1992

026092011021

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Vĩnh Phúc

93

97

Đạt

48

48

Lê Mai Hương

17/12/1988

012188000872

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Lai Châu

77

89

Đạt

49

49

Nguyễn Thanh Hương

25/03/1988

027188003445

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Bắc Ninh

77

86

Đạt

50

50

Nguyễn Văn Hường

30/10/1986

026086006927

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Vĩnh Phúc

77

70

Đạt

51

51

Phạm Thị Thu Huyền

20/01/1988

001188008745

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nữ

Hà Nội

83

84

Đạt

52

52

Im Jisu

15/10/1986

M30769354

Đại sứ quán Hàn Quốc

Nữ

Hàn Quốc

74

76

Đạt

53

53

Nguyễn Công Khánh

23/07/1997

038097010383

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thanh Hóa

87

88

Đạt

54

54

Nguyễn Văn Khiết

20/10/1992

026092012729

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Vĩnh Phúc

97

88

Đạt

55

55

Bùi Đăng Khoa

25/08/1990

026090013211

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Vĩnh Phúc

85

88

Đạt

56

56

Vũ Thị Minh Khuê

20/09/1989

030189004544

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Hải Dương

82

95

Đạt

57

57

Lương Xuân Kiên

10/05/1992

026092006666

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Vĩnh Phúc

85

93

Đạt

58

58

Trịnh Thị Thu Lan

19/04/1988

012188004387

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Lai Châu

92

95

Đạt

59

59

Ma Thị Liễu

24/04/1966

019166000460

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Thái Nguyên

90

80

Đạt

60

60

Nguyễn Văn Linh

06/11/1986

026086006849

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Vĩnh Phúc

91

71

Đạt

61

61

Trần Khánh Linh

24/04/1996

C2395355

Cục quản lý xuất nhập cảnh

Nữ

Phú Thọ

73

71

Đạt

62

62

Nguyễn Hậu Lộc

27/07/1984

017084001249

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hòa Bình

94

70

Đạt

63

63

Bùi Văn Long

02/01/1981

036081005055

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Nam Định

97

93

Đạt

64

64

Nguyễn Tiến Long

20/08/1988

026088004371

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Vĩnh Phúc

97

80

Đạt

65

65

Phan Trọng Lũy

05/10/1985

025085019165

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Phú Thọ

90

73

Đạt

66

66

Vũ Thị Phương Ly

01/04/1995

012195000361

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Lai Châu

68

65

Không Đạt

67

67

Nguyễn Thị Mai

17/09/1997

019197004500

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Thái Nguyên

93

76

Đạt

68

68

Nguyễn Văn Mai

10/03/1982

019082011156

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Nguyên

90

76

Đạt

69

69

Dương Xuân Mạnh

25/07/1984

001084030128

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hà Nội

94

73

Đạt

70

70

Lê Văn Mừng

15/02/1989

168320282

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hà Nam

88

77

Đạt

71

71

Nguyễn Thị Ngà

06/01/1972

033172005294

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Hưng Yên

73

75

Đạt

72

72

Trần Thị Ngân

04/07/1985

014185011072

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Sơn La

92

77

Đạt

73

73

Trần Thị Nghĩa

15/05/1985

014185003080

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Sơn La

85

76

Đạt

74

74

Nguyễn Thị Ngoan

04/10/1980

025180016749

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Phú Thọ

93

83

Đạt

75

75

Nguyễn Thị Hồng Nhung

25/05/1993

033193001542

Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nữ

Hưng Yên

90

70

Đạt

76

76

Nguyễn Thị Nhung

13/09/1991

019191003792

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Thái Nguyên

88

83

Đạt

77

77

Nguyễn Thị Nhung

20/01/1980

034180002859

Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nữ

Thái Bình

 

 

Bỏ thi

78

78

Đinh Văn Ninh

02/01/1984

022084007267

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Quảng Ninh

 

 

Bỏ thi

79

79

Nguyễn Thị Kim Phượng

22/11/1988

024188003050

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Bắc Giang

89

74

Đạt

80

80

Nguyễn Hồng Quân

01/05/1989

131666952

CA Phú Thọ

Nam

Phú Thọ

82

76

Đạt

81

81

Lê Thị Quỳnh

01/09/1986

035186002703

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Hà Nam

93

82

Đạt

82

82

Bùi Thị Sinh

15/08/1987

033187008605

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Hưng Yên

91

84

Đạt

83

83

Đỗ Đình Sơn

04/06/1989

038089023717

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thanh Hóa

86

85

Đạt

84

84

Lê Thanh Sơn

18/01/1984

034084023944

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Bình

92

97

Đạt

85

85

Phạm Ngọc Sơn

11/02/1984

015084000102

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư

Nam

Yên Bái

 

 

Bỏ thi

86

86

Vi Linh Tâm

06/04/1997

014197008841

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Sơn La

89

83

Đạt

87

87

Lê Thị Thắm

20/04/1981

035181003239

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Hà Nam

93

81

Đạt

88

88

Hoàng Văn Thắng

26/07/1975

019075012169

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Nguyên

82

81

Đạt

89

89

Lê Văn Thắng

04/10/1984

035084003527

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hà Nam

86

83

Đạt

90

90

Lê Thị Lan Thanh

26/12/1981

001181019999

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Hà Tĩnh

84

88

Đạt

91

91

Lương Đức Thành

08/05/1988

033088012155

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hưng Yên

88

87

Đạt

92

92

Nguyễn Trung Thành

25/10/1978

012078003248

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Lai Châu

78

73

Đạt

93

93

Phạm Thị Thu Thảo

30/04/1998

026198003295

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nữ

Vĩnh Phúc

 

 

Bỏ thi

94

94

Hoàng Đức Thể

20/02/1985

036085016459

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Nam Định

81

83

Đạt

95

95

Nguyễn Đình Thi

09/08/1998

001098035042

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hà Nội

89

79

Đạt

96

96

Nguyễn Lưu Thích

03/06/1991

001091037604

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hà Nội

80

80

Đạt

97

97

Phạm Huy Thích

17/10/1991

034091012485

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Bình

94

83

Đạt

98

98

Vũ Thị Thu

15/10/1962

030162008172

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Hải Dương

87

89

Đạt

99

99

Nguyễn Huyền Thương

19/06/1985

001185024298

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Hưng Yên

86

85

Đạt

100

100

Đặng Thị Minh Thúy

09/10/1986

006186003483

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Bắc Kạn

 

 

Bỏ thi

101

101

Lê Phương Thúy

18/11/1994

014194006757

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Sơn La

95

89

Đạt

102

102

Vũ Thị Thúy

10/12/1964

019164000274

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Thái Nguyên

96

88

Đạt

103

103

Đoàn Thị Thùy

07/11/1987

045235612

CA Tỉnh Lai Châu

Nữ

Lai Châu

90

86

Đạt

104

104

Trần Thị Thùy

05/03/1995

09711789312

CA Tỉnh Hà Giang

Nữ

Hà Giang

 

 

Bỏ thi

105

105

Nguyễn Danh Tiến

07/11/1980

001080008966

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nam

Hà Nội

70

81

Đạt

106

106

Nguyễn Văn Tiến

29/08/1988

024088010871

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Bắc Giang

86

84

Đạt

107

107

Nguyễn Thị Toàn

16/10/1991

040191019528

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Nghệ An

78

86

Đạt

108

108

Phạm Văn Toản

20/10/1990

026090006180

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nam

Vĩnh Phúc

74

81

Đạt

109

109

Phan Hữu Trí

24/08/1980

001080018099

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Hà Nội

80

84

Đạt

110

110

Nguyễn Đình Trung

11/11/1983

019083009594

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Nguyên

90

89

Đạt

111

111

Trương Đăng Trung

17/11/1988

034088005635

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Bình

78

79

Đạt

112

112

Trần Nam Trung

03/02/1982

014082001284

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Sơn La

82

75

Đạt

113

113

Phạm Văn Tuân

20/08/1987

026087000301

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nam

Vĩnh Phúc

76

82

Đạt

114

114

Vũ Anh Tuấn

04/06/1984

038084008663

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thanh Hóa

77

84

Đạt

115

115

Lê Thanh Tùng

05/10/1976

135612604

CA Tỉnh Vĩnh Phúc

Nam

Vĩnh Phúc

88

83

Đạt

116

116

Nguyễn Thanh Tùng

15/01/1984

019084008334

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Nguyên

90

84

Đạt

117

117

Trần Thanh Tùng

27/02/1980

001080005336

Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nam

Hà Nội

93

79

Đạt

118

118

Trần Văn Tùng

24/05/1984

125159797

CA Bắc Ninh

Nam

Bắc Ninh

 

 

Bỏ thi

119

119

Nguyễn Xuân Tuynh

25/05/1982

528200341722

Tổng Cục Chính Trị

Nam

Hải Dương

91

86

Đạt

120

120

Thào A Vàng

06/01/1997

014097007780

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Sơn La

 

 

Bỏ thi

121

121

Nguyễn Huy Việt

20/11/1989

026089005977

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Vĩnh Phúc

80

84

Đạt

122

122

Phạm Quốc Việt

10/02/1990

038090007799

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thanh Hóa

95

90

Đạt

123

123

Phạm Văn Việt

12/05/1998

019098002539

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Thái Nguyên

95

88

Đạt

124

124

Nguyễn Hữu Vượng

03/10/1981

026081001972

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nam

Vĩnh Phúc

95

82

Đạt

125

125

Phan Thị Xuân

25/12/1994

034194014870

Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nữ

Thái Bình

90

85

Đạt

126

126

Nguyễn Ngọc Xuyên

20/03/1982

273611356

CA Bà Rịa - Vũng Tàu

Nam

Bắc Ninh

82

79

Đạt

127

127

Bùi Quốc Ý

12/12/1981

172009526

CA Thanh Hóa

Nam

Thanh Hóa

83

82

Đạt

128

128

Diêm Thị Yến

06/06/1984

121415424

CA T. Bắc Giang

Nữ

Bắc Giang

95

84

Đạt

129

129

Vũ Thị Yến

14/03/1984

001184017600

Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nữ

Hà Nội

91

89

Đạt


Tác giả:  Nguyễn Ngọc Quất
Nguồn:  Hội đồng sát hạch
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.