Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch sát hạch đợt 8 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/11/2018  )
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 8/2018
Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1791/KH-SXD ngày 13/11/2018 sát hạch cấp CCHN cho cá nhân đợt 8/2018
 UBND TỈNH BẮC KẠN                  
SỞ: XÂY DỰNG             NGÀY SÁT HẠCH: 20/11/2018
                       
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 8/2018
(Kèm theo Kế hoạch số  1791/KH-SXD ngày 13/11/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn)
TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
Địa chỉ thường chú CMND
/Thẻ Căn cước
Email Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký sát hạch Hạng  Đơn vị công tác Ngày cấp CMT/thẻ CC/HC  Nơi cấp CMT/Thẻ CC/HC
1 Phạm Duy Khánh 20/10/1990 Tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 164400130 duykhanh3ct1@gmail.com ĐH-Kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Công ty CP Kiến trúc và xây dựng Duy Anh 12/5/2006 Ninh Bình
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước III
Thiết kế Điện - Cơ điện III
Giám sát Dân dụng và Công nghiệp III
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước III
Giám sát công trình HTKT chất thải rắn III
2 Lục Văn Thìn 12/5/1986 xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095083770 lucdaigia.bk@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Khảo sát địa chất III Công ty CP Xây dựng và lắp đặt công trình Bắc Kạn 03/10/2013 Bắc Kạn
Thiết kế cơ - điện công trình III
Thiết kế cấp thoát nước công trình III
Giám sát Dân dụng và Công nghiệp III
Giám sát công trình NN&PTNT III
3 Hứa Văn Hoan 10/11/1991 Xã Đông Viên, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn 095141403 huavanhoan@gmail.com ĐH-Kỹ thuật công trình XD Khảo sát địa chất III Công ty CP Xây dựng và lắp đặt công trình BK 13/1/2007 Bắc Kạn
Thiết kế cơ - điện công trình III
Thiết kế cấp thoát nước công trình III
Giám sát công trình NN&PTNT III
4 Nguyễn Xuân Bính 13/02/1986 Tổ 8, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095060659 nguyenbinhtlbk@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng III Công ty TNHH MTV QL, KT công trình thủy lợi BK 10/10/2007 Bắc Kạn
Thiết kế công trình HTKT cấp thoát nước III
Khảo sát địa hình III
Thiết kế công trình NN&PTNT III
5 Nông Thị Hà 10/07/1981 Tổ 13, phường Đức Xuân,  TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095022258 nonghatvbk@gmail.com ĐH - Xây dựng cầu đường Giám sát công trình đường bộ II Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh BK 31/7/2010 Bắc Kạn
Giám sát Dân dụng và Công nghiệp II
Giám sát công trình HTKT cấp thoát nước II
Giám sát công trình NN&PTNT II
6 Nguyễn Văn Đức 24/3/1974 Tổ 13, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095071646 ducqltn@gmail.com Kỹ sư thủy nông Định giá xây dựng II Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn 26/3/2018 Bắc Kạn
Quản lý dự án II
Thiết kế công trình NN&PTNT II
7 Hà Trung Điển 10/11/1990 xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095135468 hatrungdien@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Thiết kế Công trình GT đường bộ III Công ty CP Xây dựng và lắp đặt công trình BK 17/3/2008 Bắc Kạn
Giám sát công trình NN&PTNT III
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp nước III
8 Đào Trọng Nam 25/11/1990 xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 091670309 daotamtv@gmail.com Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Khảo sát địa hình III Công ty TNHH Tư vấn-đầu tư và XD Ngọc Huy 21/3/2018 Thái Nguyên
Thiết kế Công trình GT đường bộ III
Giám sát công trình đường bộ III
9 Nông Văn Tuyên 12/10/1966 Phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095157970 daotamtv@gmail.com Kỹ sư xây dựng Khảo sát địa hình II Công ty TNHH Tư vấn-đầu tư và XD Ngọc Huy 11/3/2008 Bắc Kạn
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II
Giám sát Dân dụng và Công nghiệp II
10 Hoàng Đức Quý 01/11/1983 Tổ 14, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 135211096 hqhoangquy@gmail.com ĐH-Kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước III Công ty CP Kiến trúc và xây dựng Duy Anh 14/7/2011 Vĩnh Phúc
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn III
Thiết kế Điện - Cơ điện III
11 Ma Xuân Khu 05/10/1980 xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 095195343 chienkhu699@gmail.com ĐH-Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Dân dụng và Công nghiệp II Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm 26/5/2010 Bắc Kạn
Giám sát công trình đường bộ II
Giám sát công trình NN&PTNT II
12 Dương Quang Khánh 27/9/1976 xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095246050 khanhbachthong@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trình Định giá xây dựng III Công ty TNHH MTV QL, KT công trình thủy lợi BK 16/4/2012 Bắc Kạn
Giám sát công trình NN&PTNT III
Quản lý dự án III
13 Trần Tuấn Anh 01/5/1986 Tiểu khu 11, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn 095050383 tuananhbqlpn@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giám sát công trình NN&PTNT II Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm 28/5/2010 Bắc Kạn
Định giá xây dựng II
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước II
14 Hà Thị Thái 21/10/1985 Tổ Nà Pèn, phường Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095087001 thaithuynong7285@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế công trình NN&PTNT III Công ty TNHH MTV QL, KT công trình thủy lợi BK 31/10/2003 Bắc Kạn
Định giá xây dựng III
15 Dương Mạnh Hoàn 08/08/1982 Tổ 7, Phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095280900 hoandm.qlda@backan.gov.vn ĐH- Xây dựng Quản lý dự án II Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh BK 04/4/2016 Bắc Kạn
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II
16 Triệu Thị Mến 28/6/1987 Tổ 2, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095066844 menbk87@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước Định giá xây dựng III Công ty TNHH MTV QL, KT công trình thủy lợi BK 19/9/2016 Bắc Kạn
Thiết kế công trình NN&PTNT III
17 La Thị Dậu 16/09/1981 Tổ 16, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095206083 hoanglanbk@gmail.com Kỹ sư xây dựng DD&CN Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước   Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh BK 15/3/2010 Bắc Kạn
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II
18 Hoàng Hải Sơn 08/10/1979 Tổ 12, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095186961 sontnbk@gmail.com Kỹ sư Thủy nông cải tạo đất Định giá xây dựng III Công ty TNHH MTV QL, KT công trình thủy lợi BK 08/6/2009 Bắc Kạn
Thiết kế công trình NN&PTNT III
19 Hoàng Thị Thanh Hồng 19/05/1978 Tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên,  TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095014936 hoangthanhhong@gmail.com Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh BK 01/6/2015 Bắc Kạn
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II
20 Phạm Văn Toản 20/11/1984 Xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 121598708 phamtoanbg@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình đường bộ III Công ty TNHH Tư vấn-đầu tư và XD Ngọc Huy 27/02/2003 Bắc Giang
Giám sát công trình NN&PTNT III
21 Ngô Tiến Mạnh 17/7/1988 Tổ 37, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 091028548 ngomanhtvbk@gmail.com Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn 04/6/2010 Thái Nguyên
Khảo sát địa hình II
22 Lý Hai Gơ 23/8/1982 Thôn Bó Lếch, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn 095021223 tueminh2012@gmail.com Kỹ sư xây dựng dân dụng & CN Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn 22/6/2011 Bắc Kạn
Khảo sát địa hình II
23 Triệu Văn Vượng 17/02/1989 Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn 095143147 vuongbqlpn@gmail.com TH- Kỹ thuật xây dựng cầu đường Giám sát công trình đường bộ III Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm 20/3/2007 Bắc Kạn
Giám sát công trình NN&PTNT III
24 Nguyễn Ngọc Tiến 05/02/1962 Tổ 12, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095185118 tientnbk@gmail.com Kỹ sư xây dựng công trình Định giá xây dựng III Công ty TNHH MTV QL, KT công trình thủy lợi BK 11/8/2009 Bắc Kạn
25 Lưu Thị Huế 01/09/1991 Tổ 8B, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095179014 luuthihue191@gmail.com Kỹ sư thủy lợi Định giá xây dựng III Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh BK 16/01/2009 Bắc Kạn
26 Nguyễn Tuấn Anh 09/01/1983 Bản Cạu, phường Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095280429 tuananh.tnbk@gmail.com Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Khảo sát địa hình III Công ty TNHH MTV QL, KT công trình thủy lợi BK 18/01/2016 Bắc Kạn
27 Bùi Lương Bằng 01/11/1985 xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 095070282 buibangbql@gmail.com ĐH-Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Dân dụng và Công nghiệp III Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm 11/5/2015 Bắc Kạn
28 Nông Thị Thanh Duyên 26/8/1981 Tổ 6, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095020470 thanhduyentlbk@gmail.com Kỹ sư thủy nông Định giá xây dựng III Công ty TNHH MTV QL, KT công trình thủy lợi BK 05/9/2007 Bắc Kạn
29 Nông Văn Giang 24/4/1992 Ngọc Phái, Chợ Đồn, Bắc Kạn 095190954 nongvangiang@gmail.com CĐ - Công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công trình đường bộ III Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm 19/11/2016 Bắc Kạn
30 Đỗ Văn Thường 15/12/1980 xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 090703463 daotamtv@gmail.com CĐ-Xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình đường bộ III Công ty TNHH Tư vấn-đầu tư và XD Ngọc Huy 27/01/2015 Thái Nguyên
31 Trần Thanh Hưng 13/6/1981 Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095220085 tranthanhhungtn@gmail.com Kỹ sư xây dựng cầu đường Thiết kế Công trình GT đường bộ II Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn 16/02/2011 Bắc Kạn
32 Hoàng Văn Diện  02/10/1979 Thôn 2, Thái Thịnh, Kinh Môn, Hải Dương 141805720 hoangdiendieudien@gmail.com Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình đường bộ II Công ty CP Xây dựng Thăng Long 29/01/2010 Hải Dương
34 Hoàng Thị Cúc 25/8/1985 Dương Phong, Bạch Thông, Bắc Kạn 095054293 hoangcucbk85@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước Định giá xây dựng III Công ty TNHH MTV QL, KT công trình thủy lợi BK 09/7/2007 Bắc Kạn
35 Nguyễn Văn Tháp 01/01/1978 Thôn Nà Coóc, Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn 095002480 thapcaothuong@gmail.com Kỹ sư xây dựng công trình Định giá xây dựng II Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm 07/6/2014 Bắc Kạn
36 Đào Thị Nguyệt 05/02/1978 Tổ 12, phường Nguyễn.T.M.Khai, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095210810 nguyetkhkt@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trình Định giá xây dựng III Công ty TNHH MTV QL, KT công trình thủy lợi BK 24/12/2011 Bắc Kạn
37 Phạm Văn Quang 10/8/1983 Tổ 11B, Phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn 095273599 tienvi2011@gmail.com Kỹ sư xây dựng dân dụng & CN Định giá xây dựng II Công ty CP Xây dựng Thăng Long 04/4/2015 Bắc Kạn
38 Nguyễn Thị Mát 09/3/1986 Tổ 13, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095290428 bantinhcamuadong@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trình Định giá xây dựng III Công ty TNHH MTV QL, KT công trình thủy lợi BK 19/7/2017 Bắc Kạn
39 Triệu Việt Tiến 15/10/1958 Tổ 8B, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095047597   Kiến trúc sư Thiết kế Kiến trúc công trình II Lao động tự do
09/11/2006
Bắc Kạn
Quản lý dự án II
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Quất
Nguồn:  HĐSH
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.