Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch sát hạch cấp chứng chri hành nghề cho cá nhân đợt 3/2019

( Cập nhật lúc: 25/03/2019  )
Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghệ cho cá nhân tổ chức sát hạch đợt 3/2019 Thời gian: 8h ngày 28/3/2019. Địa điểm: Phòng Sát hach tầng 4 trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn số 7 Trường Chinh - Đức Xuân Bắc Kạn. Danh sách cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 3 NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 361/KH-SXD ngày 22/3/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn)
                     
Số TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú Số CMND/ thẻ căn cước Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký sát hạch Hạng Đơn vị công tác Ngày cấp CMND/ thẻ căn cước Nơi cấp CMND/ thẻ căn cước
1 Nguyễn Xuân Sơn 27/9/1983 Tổ 8B, P. Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn,  095149515 Kỹ sư cầu đường bộ Định giá XD II Ban QLDA công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn 31/7/2013 CA Bắc Kạn
2 Đoàn Trần Nhật Linh 30/4/1994 Tổ 7, P. Sông Cầu, TP Bắc Kạn 095210062 Kỹ sư cầu đường bộ Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông II Ban QLDA công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn 12/07/2010 CA Bắc Kạn
3 Nông Thị Trang 25/10/1985 Tổ nhân dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095101880 Kế toán tổng hợp Quản lý dự án III Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 08/04/2004 CA Bắc Kạn
4 Nông Thị Minh Khuê 19/10/1984 Tổ nhân dân Hát Deng, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095036368 Trung học Thủy lợi - Chuyên ngành tổng hợp Quản lý dự án III Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 17/11/2015 CA Bắc Kạn
5 Nguyễn Tiến Lưu 23/8/1998 Tổ nhân dân Bàn Pái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095066354 Kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án III Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 04/03/2010 CA Bắc Kạn
Định giá xây dựng III
6 Hoàng Thị Linh 28/4/1984 Tổ nhân dân Pò Đon, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095056550 Kỹ thuật tài nguyên nước Quản lý dự án III Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 15/01/2019 CA Bắc Kạn
Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III
7 Nông Tuấn Thành 05/01/1989 Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095089446 Trung cấp công nghệ GTVT- Xây dựng cầu đường bộ Quản lý dự án III Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 17/11/2015 CA Bắc Kạn
Định giá xây dựng III
8 Nguyễn Huy Hoàng 02/03/1964 Tổ nhân dân số 28, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 090620930 Kỹ sư đường bộ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông vận tải đường bộ III Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 30/8/2011 CA Thái Nguyên
Quản lý dự án III
9 Nguyễn Chí Công 05/02/1984 Tổ nhân dân Hát Deng, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095269756 Trung học thủy lợi I - Trung cấp thoát nước nông thôn và đô thị Quản lý dự án III Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 07/06/2015 CA Bắc Kạn
Định giá xây dựng III
10 Hoàng Văn Khơi 10/02/1979 Tổ nhân dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095205120 Kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án III Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 05/03/2010 CA Bắc Kạn
Định giá xây dựng III
11 Triệu Quang Hoạt 16/5/1977 Thôn Pò Đồn, xã Lương Hạ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095066485 Kỹ thuật xây dựng công trình Quản lý dự án III Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 17/9/2012 CA Bắc Kạn
Định giá xây dựng III
12 Hà Thị Xuân Diệu 03/11/1984 Tổ 2, P Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095033854 Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật giao thông Kỹ sư định giá II Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn 05/07/2018 CA Bắc Kạn
13 Nguyễn Ngọc Tiến 29/8/1970 Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 095287993 Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án  III Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm 04/12/2018 CA Bắc Kạn
14 Ma Xuân Khu 10/05/1980 Xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 095195343 Kỹ thuật xây dựng công trình Quản lý dự án III Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm 26/5/2010 CA Bắc Kạn
15 Mã Nông Thùy 10/04/1981 Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 095138333 Kỹ thuật xây dựng công trình Quản lý dự án III Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm 31/01/2018 CA Bắc Kạn
16 Triệu Văn Vượng 17/02/1989 Thôn Nà Hán, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 095143147 Kỹ thuật xây dựng cầu đường Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông III Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm 20/3/2007 CA Bắc Kạn
Quản lý dự án
17 Nguyễn Văn Tháp 01/01/1978 Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 095002480 Kỹ thuật xây dựng công trình Quản lý dự án III Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm 06/07/2014 CA Bắc Kạn
18 Bùi Lương Bằng 11/01/1985 Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 095070282 Kỹ thuật xây dựng công trình Quản lý dự án III Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm 05/11/2015 CA Bắc Kạn
19 Trần Tuấn Anh 05/01/1986 Tiểu khu 11, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 095050383 Kỹ thuật xây dựng công trình Quản lý dự án III Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm 28/5/2010 CA Bắc Kạn
20 Mông Thanh Mười 04/07/1982 Thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095003465 Kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án III Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm 11/09/2013 CA Bắc Kạn
21 Nông Văn Giang 27/4/1992 Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095190954 Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ Quản lý dự án III Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm 19/11/2016 CA Bắc Kạn
22 Đỗ Văn Thường 15/12/1980 Xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 090703463 Xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông III Cty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Ngọc Huy 27/1/2015 CA Thái Nguyên
23 Triệu Đức Huỳnh 08/11/1981 Tổ 15, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095016294 Địa chính Quản lý dự án III Công ty cổ phần xây dựng 3-2 17/12/2007 CA Bắc Kạn
24 Nguyễn Mạnh Toàn 22/01/1993 Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095220001 Xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông III Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Tiến 21/12/2015 CA Bắc Kạn
Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy Lợi III
25 Đặng Đắc Nghĩa 20/9/1986 Tổ 2, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 090971810 Xây dựng công trình giao thông Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi III Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Tiến 06/02/2013 CA Thái Nguyên
26 Ma Duy Mạnh 12/12/1979 Thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095034315 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp II Công ty cổ phần Hoàng Gia Đông Bắc 20/01/2016 CA Bắc Kạn
Giám sát thi công công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II
27 Xương Tô Hoài 09/12/1977 Tổ 15, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095040173 Kỹ sư ngành công trình thủy lợi Thiết kế công trình thủy lợi III Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 77 07/11/2007 CA Bắc Kạn
Giám sát thi công công trình thủy lợi III
28 Lường Văn Nghiệp 12/08/1991 Xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095152457 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Thiết kế công trình giao thông III Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 77 17/12/2016 CA Bắc Kạn
Giám sát thi công công trình giao thông III
29 Đặng Văn Diễn 28/10/1981 Tổ 1, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095020762 Kỹ sư xây dựng Giám sát công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Linh T&T 02/07/2015 CA Bắc Kạn
30 Ma Văn Uyên 23/01/1980 Tổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095132871 Kỹ thuật công trình xây dựng Khảo sát địa hình III Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Bắc Kạn 20/5/2018 CA Bắc Kạn
Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Thiết kế xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III
31 Tống Văn Đại 20/01/1971 Tổ 3, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095194423 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu đường II Ban QLDA  đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh 08/05/2009 CA Bắc Kạn
32 Nguyễn Đình Chi 10/12/1976 Xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 090677847 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu đường II Ban QLDA  đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh 13/9/2007 CA Thái Nguyên
33 Đào Trọng Nam 25/11/1990 Xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 091670309 Kỹ sư giao thông Khảo sát địa hình III Công ty TNHH tư vấn - đầu tư và xây dựng Ngọc Huy 21/3/2018 CA Thái Nguyên
Thiết kế xây dựng giao thông III
Tác giả:  Ngọc Quất
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.