Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đợt 5/2019

( Cập nhật lúc: 07/06/2019  )
Sở Xây dựng tổ chức sát hạch cấp CCHN cho cá nhân đợt 5/2019 1. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 13 tháng 6 năm 2019. 2. Địa điểm: Phòng máy tầng 4, trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT IV NĂM 2019   
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 791/KH-SXD ngày 07/6/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn)
                     
Số TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú Số CMND/ thẻ căn cước Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch Hạng sát hạch Đơn vị công tác Ngày cấp CMND/ thẻ căn cước Nơi cấp CMND/ thẻ căn cước
1 Nguyễn Xuân Trường 1983 Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên 033083004097 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Công ty cổ phần Ngọc Huy 25/5/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
2 Trương Quang Huy 1987 Ngõ 444, Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 001087008551 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông II Công ty cổ phần Ngọc Huy 10/06/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
3 Ma Văn Uyên 1980 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095132871 Kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Bắc Kạn 20/5/2018 CA tỉnh Bắc Kạn
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III
4 Mai Văn Duy 1992 Xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095188464 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng TTC 08/07/2009 CA tỉnh Bắc Kạn
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III
Khảo sát địa chất công trình III
5 Dương Văn Thạo 1978 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095168985 Công trình thủy lợi Khảo sát địa chất công trình III Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng TTC 04/09/2009 CA tỉnh Bắc Kạn
6 Lèng Ngọc Quang 1989 Xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095105325 Kỹ thuật tài nguyên nước Giám sát công trình Nông nghiệp và phát trển nông thôn III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn 15/11/2017 CA tỉnh Bắc Kạn
7 Hà Kinh Tài 1976 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095141509 Kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án III Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Kạn 27/3/2007 CA tỉnh Bắc Kạn
8 Lê Văn Trung 1975 Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 095243666 Hệ thống điện Giám sát công trình đường dây và trạm biến áp II Điện lực Ba Bể 30/3/2012 CA tỉnh Bắc Kạn
9 Nguyễn Văn Tháp 1978 Xã Bộc Bố, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 095002480 Kỹ thuật xây dựng công trình Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pắc Nặm 06/07/2014 CA tỉnh Bắc Kạn
10 Triệu Văn Vượng 1989 Xã Thượng Giáo, huyệnBa Bể, tỉnh Bắc Kạn 095143147 Kỹ thuật xây dựng công trình Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pắc Nặm 20/3/2007 CA tỉnh Bắc Kạn
11 Nông Văn Giang 1992  Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095190954 Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pắc Nặm 19/11/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
12 Mã Nông Thùy 1981 Xã Bộc Bố, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 095138333 Kỹ thuật xây dựng công trình Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pắc Nặm 31/01/2018 CA tỉnh Bắc Kạn
13 Mông Thanh Mười 1982 Xã Bộc Bố, huyện Pác Năm, tỉnh Bắc Kạn 095003465 Kỹ thuật xây dựng công trình Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pắc Nặm 11/09/2013 CA tỉnh Bắc Kạn
14 Ma Xuân Khu 1980 Xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 095195343 Kỹ thuật xây dựng công trình Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pắc Nặm 26/5/2010 CA tỉnh Bắc Kạn
15 Trần Tuấn Anh 1986 Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 095050383 Kỹ thuật xây dựng công trình Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pắc Nặm 28/5/2010 CA tỉnh Bắc Kạn
16 Bùi Lương Bằng 1985 Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 095070282 Kỹ thuật xây dựng công trình Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pắc Nặm 05/11/2015 CA tỉnh Bắc Kạn
17 Nguyễn Ngọc Tiến 1970 Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 095287993 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Ban quản lý dự án III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pắc Nặm 04/12/2018 CA tỉnh Bắc Kạn
Định giá xây dựng III
18 Triệu Tiều Dương 1986 Xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095060099 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát lắp đắt thiết bị công trình II Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 03/04/2009 CA tỉnh Bắc Kạn
Giamsát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III
Quản lý dự án III
Định giá xây dựng  
19 Vũ Trọng Đại 1983 Cố Bi, Gia Lâm, Hà Nội 012364262 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Công ty TNHH Tiến Thành 22/12/2012 CA Hà Nội
20 Mã Trung Thành 1994 Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095187346 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 07/03/2015 CA tỉnh Bắc Kạn
Định giá xây dựng III
21 Lại Thành Trung 1980 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 034080005056 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Công ty TNHH An Nam 17/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
22 Đào Kim Quý 1980 Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 095298894 Kỹ sư - kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long 06/6/2018 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình giao thông III
Giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III
23 Trương Mạnh Sơn 1985 Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095074453 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án III Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Bắc Kạn 20/6/2018 CA tỉnh Bắc Kạn
24 Lường Văn Dũng 1988 Xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095109511 Kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật III Hợp tác xã Kiến trúc xanh 21/3/2016 CA tỉnh Bắc Kạn
Khảo sát địa hình III
25 Nguyễn Văn Ân 1973 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 001073015200 Kỹ sư xây dựng cầu đường Khảo sát địa hình II Công ty cổ phần tư vấn Hoàng Cường 05/9/2017 ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Khảo sát địa chất công trình II
Thiết kế công trình giao thông II
Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật II
Giám sát công trình giao thông II
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II
Giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II
26 Phạm Trung Duy  1986 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095054054 Xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình giao thông III Công ty TNHH MTV Linh Hà 05/02/2007 CA tỉnh Bắc Kạn
27 Đỗ Văn Thường 1980 Xã Vạn Xuân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 090703463 Xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình giao thông III Công ty TNHH tư vấn - đầu tư và xây dựng Ngọc Huy 27/01/2015 CA tỉnh Thái Nguyên
Thiết kế công trình giao thông III
28 Đào Trọng Nam 1990 Xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 091670309 Kỹ sư giao thông Khảo sát địa hình III Công ty TNHH tư vấn - đầu tư và xây dựng Ngọc Huy 21/3/2018 CA tỉnh Thái Nguyên
Thiết kế công trình giao thông III
29 Phạm Trung Hiếu 1992 Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 132213475 Xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình giao thông III Công ty TNHH tư vấn - đầu tư và xây dựng Ngọc Huy 02/02/2010 CA tỉnh Phú Thọ
Thiết kế công trình giao thông III
30 Nguyễn Khắc Hải 1979 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 090774528 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Bắc Kạn 22/6/2006 CA tỉnh Thái Nguyên
31 Hà Sĩ Việt 1991 Phường Sông Câu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095131161 Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình giao thông III Công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt công trình Bắc Kạn 04/02/2006 CA tinh Bắc Kạn
32 Dương Quang Long 1965 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 001065012745 Xây dựng cơ bản Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Công ty cổ phần Ngọc Huy 30/3/2018 ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
33 Đỗ Xuân Huấn 1985 Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 121544749 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án II Công ty TNHH Phương Linh 25/2/2014 Công an tỉnh Bắc Giang
Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II
Giám sát công trình giao thông II
34 Đinh Duy Hoàng 1994 Xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 095169890 Cử Nhân xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Công ty TNHH MTV Trường Bích 02/12/2009 CA tỉnh Bắc Kạn
Giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II
Giám sát công trình giao thông II
35 Nguyễn Đình Thế 1984 Xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 151416865 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Thiết kế công trình giao thông II Công ty cổ phần tư vấn Bằng Giang 30/10/2012 CA tỉnh Thái Bình
Khảo sát địa hình II

 

Tác giả:  Nguyễn Quất
Nguồn:  KTXD
Sign In