Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân tháng 1 năm 2019

( Cập nhật lúc: 05/01/2019  )
Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 20/KH-SXD ngày 05/01/2019 tổ chức sát hạch đợt 1/2019 cho 53 cá nhân
 

TỈNH: BẮC KẠN

               
 

SỞ: XÂY DỰNG

       

NGÀY SÁT HẠCH: 11/01/2019

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 1 NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 20 /KH-HĐ ngày 05 /01/2019 của Hội đồng xét cấp CCHN hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn)

                       

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Địa chỉ thường chú

CMND
/Thẻ Căn cước

Email

Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng

Đơn vị công tác

Ngày cấp CMT/thẻ CC/HC

Nơi cấp CMT/Thẻ CC/HC

1

Ma Văn Uyên

23/01/1980

Tổ 3, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095132871

vanuyen.tnbk@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Thiết kế Công trình Giao thông

III

Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

20/5/2018

CA Bắc Kạn

Thiết kế công trình NN&PTNT

III

Giám sát Công trình Giao thông

III

Giám sát công trình NN&PTNT

III

Định giá xây dựng

III

2

Triệu Hồng Sơn

05/7/1987

Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095098682

trieuhongson87@gmail.com

Thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố

Định giá xây dựng

II

Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh BK

 

09/9/2013

 
 

CA Bắc Kạn

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Giám sát Công trình Giao thông

II

Giám sát công trình NN&PTNT

II

3

Cao Huy Trí

07/9/1969

Phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095097074

huytrivbk03@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Khảo sát địa hình

II

Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

08/6/2004

CA Bắc Kạn

Khảo sát địa chất công trình

II

Thiết kế Công trình Giao thông

II

Giám sát Công trình Giao thông

II

4

Lường Văn Nghiệp

08/12/1991

Đông Viên, Chợ Đồn, Bắc Kạn

095152457

luongnghiep0812@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Thiết kế Công trình Giao thông

III

Công ty CP Đầu tư và xây dựng 77

17/12/2016

CA Bắc Kạn

Giám sát Công trình Giao thông

III

Định giá xây dựng

III

5

Trần Văn Duẩn

06/8/1985

Quang Thuận, Bạch Thông, Bắc Kạn

095062738

tranduantvbk@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Thiết kế Công trình Giao thông

III

Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

21/3/2014

CA Bắc Kạn

Giám sát Công trình Giao thông

III

Định giá xây dựng

III

6

Trần Thanh Hưng

13/6/1981

Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095220085

tranhthanhhungtn@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Thiết kế Công trình Giao thông

II

Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

16/02/2011

CA Bắc Kạn

Khảo sát địa chất công trình

II

7

Hà Sĩ Việt

20/10/1991

Phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095131161

vietbk91@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

Công ty CP Xây dựng & LĐ công trình BK

02/4/2006

CA Bắc Kạn

Quản lý dự án

III

8

Hoàng Quốc Hưng

08/9/1988

Phương Viên, Chợ Đồn, Bắc Kạn

095100932

quochunglscd@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông

Giám sát Công trình Giao thông

III

Công ty TNHH MTV Lâm Sơn

13/5/2017

CA Bắc Kạn

Giám sát công trình NN&PTNT

III

9

Trần Ngọc An

25/12/1976

Tổ 1A, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

090660926

tranngocan6688@gmail.com

Kỹ sư tự động hóa - cung cấp điện

Thiết kế Điện - Cơ điện

II

Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh BK

27/6/2009

CA Bắc Kạn

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

10

Xương Tô Hoài

12/9/1977

Tổ 15, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095040173

hoai77bk@gmail.com

Kỹ sư công trình thủy lợi

Thiết kế công trình NN&PTNT

III

Công ty CP Đầu tư và xây dựng 77

11/7/2007

CA Bắc Kạn

Giám sát công trình NN&PTNT

III

11

Trịnh Văn Dũng

10/8/1980

Tổ 11C, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095210029

 

Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ

Giám sát Công trình Giao thông

II

Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

 

CA Bắc Kạn

Thiết kế Công trình Giao thông

II

12

Nguyễn Văn Trường

19/8/1982

Khu II, Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn

090952217

nguyentruongdlns@gmail.com

Kỹ sư hệ thống điện

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Công ty Điện lực Bắc Kạn

14/7/2005

CA Thái Nguyên

13

Dương Văn Phương

23/10/1992

Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn

095161799

phuongwru2310@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Giám sát công trình NN&PTNT

III

Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh BK

11/3/2018

CA Bắc Kạn

14

Trương Công Thành

16/4/1976

Khuổi Sha, Tú Trĩ, Bạch Thông, Bắc Kạn

095258934

truongthanh676@gmail.com

Kỹ sư hệ thống điện

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Công ty Điện lực Bắc Kạn

08/4/2017

CA Bắc Kạn

15

Lê Văn Giang

12/9/1976

Tổ 9, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095103845

giangP2dbk@gmail.com

Kỹ sư hệ thống điện

Thiết kế Điện - Cơ điện

 

Công ty Điện lực Bắc Kạn

03/02/2016

CA Bắc Kạn

16

Hoàng Văn Nam

20/5/1979

Tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095116353

hoangnamdlbk@gmail.com

Kỹ sư hệ thống điện

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Công ty Điện lực Bắc Kạn

20/10/2008

CA Bắc Kạn

17

Trần Thị Thanh Huyền

09/5/2018

Tổ 1, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095001051

thanhhuyenqldl@gmail.com

Cử nhân kế toán

Định giá xây dựng

II

Công ty Điện lực Bắc Kạn

26/9/2015

CA Bắc Kạn

18

Bùi Thị Luyện

13/11/1970

Phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095239451

luyenbuipgd@gmail.com

Cử nhân kế toán

Quản lý dự án

 

Ban QLDA huyện Bạch Thông

10/3/2012

CA Bắc Kạn

19

Hứa Phúc Thịnh

15/3/1977

Tân Tiến, Bạch Thông, Bắc Kạn

095128485

 

Kỹ sư xây dựng công trình

Quản lý dự án

 

Ban QLDA huyện Bạch Thông

21/7/2010

CA Bắc Kạn

20

Triệu Đức Đường

18/8/1979

Nguyên Phúc, Bạch Thông, Bắc Kạn

095128431

trieuduongbachthong@gmail.com

Kỹ sư thủy lợi

Quản lý dự án

 

Ban QLDA huyện Bạch Thông

18/7/2007

CA Bắc Kạn

21

Nông Văn Nắt

19/11/1965

Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn

095087500

nongvannat00@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Quản lý dự án

 

Ban QLDA huyện Bạch Thông

12/9/2016

CA Bắc Kạn

22

Lưu Đình Tăng

19/02/1983

Dương Quang, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095010085

tangbachthong@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Quản lý dự án

 

Ban QLDA huyện Bạch Thông

24/3/2008

CA Bắc Kạn

23

Phùng Đình Vinh

01/01/198

Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội

013693215

phungvinhbk@gmail.com

Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án

 

Ban QLDA huyện Bạch Thông

13/3/2014

CA TP Hà Nội

24

Lường Trình Diễn

18/01/1981

Tân Tiến, Bạch Thông, Bắc Kạn

095024682

luongdien8134134@gmail.com

Trung học xây dựng cầu đường

Quản lý dự án

 

Ban QLDA huyện Bạch Thông

08/01/2011

CA Bắc Kạn

25

Triệu Văn Du

03/01/1989

Tân Tiến, Bạch Thông, Bắc Kạn

095139195

anhdu134134@gmail.com

Trung học xây dựng cầu đường

Quản lý dự án

 

Ban QLDA huyện Bạch Thông

08/02/2012

CA Bắc Kạn

26

Nguyễn Hữu Quốc

01/12/1975

Tổ 11B, Thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn

095032510

nguyenhuuquoc@gmail.com

Kỹ sư hệ thống điện

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Công ty Điện lực Bắc Kạn

21/5/2016

CA Bắc Kạn

27

Nguyễn Thanh Minh

01/10/1980

Tổ 9, Thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn

095263602

thanhminhpcbk@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Công ty Điện lực Bắc Kạn

14/11/2014

CA Bắc Kạn

28

Nguyễn Văn Dũng

18/10/1971

Tổ 6A, Thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn

095035228

dungcndcd@gmail.com

Kỹ sư hệ thống điện

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Công ty Điện lực Bắc Kạn

18/10/2016

CA Bắc Kạn

29

Nguyễn Thanh Hà

17/10/1974

Tổ 11B, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095185963

 

Kỹ sư hệ thống điện

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Công ty Điện lực Bắc Kạn

24/8/2010

CA Bắc Kạn

30

Đặng Văn Hải

30/12/1975

Tổ 8, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095272255

 

Kỹ sư hệ thống điện

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Công ty Điện lực Bắc Kạn

30/7/2014

CA Bắc Kạn

31

Nguyễn Đình Giảng

26/3/1976

Tổ 10B, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095206885

giangdpcbk@gmail.com

Kỹ sư hệ thống điện

Thiết kế Điện - Cơ điện

II

Công ty Điện lực Bắc Kạn

23/6/2010

CA Bắc Kạn

32

Hà Thị Thái

21/10/1985

Tổ Nà Pẻn, phường Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095087001

thaithuynong7285@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Định giá xây dựng

II

Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn

31/10/2003

CA Bắc Kạn

33

Đào Thị Nguyệt

05/02/1978

Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai

095210810

nguyetkhkt@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công trình

Định giá xây dựng

II

Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác CTTL Bắc Kạn

24/12/2011

CA Bắc Kạn

34

Lường Minh Nguyệt

16/3/1994

Đông Viên, Chợ Đồn, Bắc Kạn

095208921

luongminhnguyetbk94@gmail.com

Kỹ sư xây dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

Công ty CP Đầu tư và xây dựng 77

19/10/2010

CA Bắc Kạn

35

Phan Quốc Huynh

20/10/1987

Tổ 4, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095105734

huynhquocphan@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Quản lý dự án

III

Công ty CP Đầu tư và xây dựng 77

24/10/2004

CA Bắc Kạn

36

Nông Thanh Hiếu

04/9/1978

Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

095003219

nonghieu57@gmail.com

Kỹ sư xây dựng

Định giá xây dựng

II

Ban QLDA huyện Ngân Sơn

13/6/2015

CA Bắc Kạn

37

Hồ Ngọc Sơn

06/01/1984

Tổ nhân dân Pò Đon, Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

194246844

hoson2009@gmail.com

Kỹ sư quản lý xây dựng

Giám sát công trình NN&PTNT

III

Ban QLDA huyện Na Rì

01/8/2009

CA Quảng Bình

38

Nguyễn Hồng Sơn

23/9/1986

Tổ nhân dân Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

095063271

nguyenhongson.kscd@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Định giá xây dựng

II

Ban QLDA huyện Na Rì

28/6/2017

CA Bắc Kạn

39

Nông Văn Tuyên

12/10/1966

Tổ 10B, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095157970

tuyenxd195@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cơ bản

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Công ty CP Đầu tư xây dựng 19-5

11/3/2008

CA Bắc Kạn

40

Nông Thanh Hoài

03/9/1986

Rã Bản, Chợ Đồn, Bắc Kạn

095048329

nongthanhhoai@gmail.com

Kỹ sư xây dựng công trình

Quản lý dự án

III

Ban QLDA huyện Chợ Đồn

12/9/2018

CA Bắc Kạn

41

Nguyễn Mạnh Cường

08/02/1989

Tổ 4, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095100862

manhcuongbkvn@gmail.com

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông

Giám sát Công trình Giao thông

III

Ban QL bảo trì công trình đường bộ

07/12/2015

CA Bắc Kạn

42

Vũ Anh Tuân

02/10/1963

Tổ 13, phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

090615973

tanhiepphat.tn@gmail.com

Kỹ sư điiện xí nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Tân Hiệp Phát

05/01/2010

CA Bắc Kạn

43

Hoàng Hải Âu

26/10/1965

Tổ 11, phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

090440012

tanhiepphat.tn@gmail.com

Kỹ sư điiện xí nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Tân Hiệp Phát

01/8/2012

CA Bắc Kạn

44

Lê Đình Anh

15/12/1982

xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

111852640

ledinhanh.82@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Công ty CP xây dựng Thăng Long

03/02/2012

CA TP Hà Nội

45

Hoàng Văn Diện

02/10/1979

Thôn 2, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

141805720

 

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Công ty CP xây dựng Thăng Long

29/01/2010

CA Hải Dương

46

Nguyễn Ngọc Cương

05/9/1976

SN12, tổ 5, Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

111294344

cuongnnhvgc@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

Công ty CP xây dựng Thăng Long

09/4/2009

CA TP Hà Nội

47

Đoàn Ngọc Minh

22/11/1971

Tổ 11B, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095265475

doanminhbackan@gmail.co,

Kỹ sư hệ thống điện

Thiết kế Điện - Cơ điện

 

Công ty Điện lực Bắc Kạn

17/3/2014

CA Bắc Kạn

48

Đỗ Quốc Khánh

02/9/1988

Phú Nam I, Phú Đô, Phú Lương, Thái Nguyên

091543683

dokhanhdlbk1988@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

 

Công ty Điện lực Bắc Kạn

03/5/2017

CA Thái Nguyên

49

Nông Văn Toản

27/8/1965

Tổ nhân dân Phố Mới, Thị trấn Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn

095148358

toandinl@gmail.com

Kỹ sư hệ thống điện

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

 

Công ty Điện lực Bắc Kạn

02/4/2007

CA Bắc Kạn

50

Nguyễn Đức Thái

15/9/1975

SN38, Tổ 13, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095210111

thainddlbk@gmail.com

Kỹ sư hệ thống điện

Thiết kế Điện - Cơ điện

 

Công ty Điện lực Bắc Kạn

15/02/2011

CA Bắc Kạn

51

Hoàng Nhật Tùng

29/12/1990

Tổ 13, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

095149583

hoangnhattung2912@gmail.com

Kỹ sư cấp thoát nước

Định giá xây dựng

II

Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh BK

17/9/2009

CA Bắc Kạn

52

Nông Đình Cư

03/7/1985

Tiểu khu II, thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn

095060102

ndc.dlbb@gmail.com

Kỹ sư hệ thống điện

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

 

Công ty Điện lực Bắc Kạn

17/7/2018

CA Bắc Kạn

53

Lê Văn Trung

01/9/1975

Tiểu khu 6, thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn

095243666

trungpcbk@gmail.com

Kỹ sư hệ thống điện

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

 

Công ty Điện lực Bắc Kạn

30/3/2012

CA Bắc Kạn

Tác giả:  Hà Thị Quế
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.