Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch sát hạch cấp CCHN cho cá nhân đợt 2/2019

( Cập nhật lúc: 05/03/2019  )
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn tổ chức sát hạch đợt 2/2019 cho các cá nhân xin cấp CCHN . Thời gian: 8h ngày 12/3/2019 Địa điểm: Phòng sát hạch tầng 4 - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn số 7 Trường Chinh Đức Xuân TP Bắc Kạn. - Lưu ý: Cá nhân dự sát hạch mang theo: Lệ phí 450.000đ./1 lĩnh vực;
Số TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường chú CMND
/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Hạng  Đơn vị công tác Ngày cấp CMT/thẻ CC/HC  Nơi cấp CMT/Thẻ CC/HC
1 Vi Quang Tuân 06/5/1987 Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 095109296 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Ban QLDA ĐTXD huyện Ba Bể
07/6/2014
CA Bắc Kạn
Giám sát Công trình Giao thông
Giám sát công trình NN&PTNT
Quản lý dự án
2 Nông Văn Thoại 24/10/1981 Tổ nhân dân Nà Đăng, Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095004494 Kỹ sư xây dựng cầu đường Định giá xây dựng III Ban QLDA ĐTXD huyện Na Rì 28/4/2015 CA Bắc Kạn
Quản lý dự án III
3 Nông Thị Minh Khuê 19/10/1984 Tổ nhân dân Hát Deng, Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095036368 Trung học Thủy lợi Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Ban QLDA ĐTXD huyện Na Rì 17/11/2015 CA Bắc Kạn
Giám sát công trình NN&PTNT III
4 Hồ Ngọc Sơn 06/01/1984 Tổ nhân dân Pò Đon, Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 194246844 Thạc sỹ Quản lý xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Ban QLDA ĐTXD huyện Na Rì 01/8/2009 CA Quảng Bình
Định giá xây dựng III
5 Lý Hữu Thanh 26/3/1986 xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095078562 Kỹ sư công nghệ vật liệu xây dựng Quản lý dự án II Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn 09/6/2014 CA Bắc Kạn
Định giá xây dựng II Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn
6 Nông Thị Hà 10/7/1981 Tổ 13, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095022258 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật   Ban QLDA ĐTXD công trình GT tỉnh 31/7/2010 CA Bắc Kạn
Giám sát công trình NN&PTNT  
7 Nguyễn Duy Khiêm 16/9/1974 Tổ 5, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0952200031 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Sở Giao thông vận tải 12/02/2011 CA Bắc Kạn
8 Ma Khánh Sằn 19/10/1981 Tổ 9, P. Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 090785895 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông II Ban QLDA ĐTXD công trình GT tỉnh 08/4/2011 CA Thái Nguyên
9 Trương Việt Hùng 27/5/1985 Tổ 9, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095054277 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông II Ban QLDA ĐTXD công trình GT tỉnh 06/6/2016 CA Bắc Kạn
10 Lộc Văn Sơn 15/5/1975 Tổ 13, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095023242 Kỹ sư hệ thống điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Công ty Điện lực Bắc Kạn 03/7/2016 CA Bắc Kạn
11 Lê Hoàng Vũ 09/12/1985 Tổ 12, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095034796 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông III Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ  11/3/2015 CA Bắc Kạn
12 Bùi Văn Nhiên 23/4/1984 Tổ 19, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 121530461 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình NN&PTNT II Ban QLDA ĐTXD tỉnh 27/12/2013 CA Bắc Giang
13 Lại Ngọc Cường 15/10/1982 Thôn Nà Cooc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm 080450493 Kỹ sư tự động hóa Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Công ty Điện lực Bắc Kạn 05/3/2010 CA Cao Bằng
14 Đỗ Chí Cường 30/8/1982 Hưng Yên B6079221 Kỹ sư xây dựng DD&CN Quản lý dự án II Công ty CP Xây dựng Hồng Hà 05/4/2012 Cục Quản lý xuất nhập cảnh
15 Sằm Duy Tuệ 28/4/1974 Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 095044190 Kỹ sư hệ thống điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Công ty Điện lực Bắc Kạn 20/4/2012 CA Bắc Kạn
16 Nguyễn Thị Duyên 15/12/1982 Xóm  Làng, xã Yên Đổ, Phú Lương, Thái Nguyên 091974115 Kỹ sư cấp thoát nước Quản lý dự án III Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn 09/7/2017 CA Thái Nguyên
17 Chu Văn Hiệp 10/02/1975 Thôn Cốc Thử, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095260050 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án III Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn 13/4/2013 CA Bắc Kạn
18 Lục Quốc Ba 28/11/1990 xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095153841 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Quản lý dự án III Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn 16/7/2016 CA Bắc Kạn
19 Hồ Trọng Tấn 01/01/1981 Tổ 6B, Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095020359 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Quản lý dự án III Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn 20/3/2016 CA Bắc Kạn
20 Lý Hoàng Oánh 29/8/1989 Tổ 15, Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 095141091 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn Quản lý dự án III Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn 10/11/2012 CA Bắc Kạn
21 Dương Danh Hồng 16/8/1982 Tổ 15, Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 186013010 Kỹ sư vật liệu xây dựng Quản lý dự án III Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn 08/8/2015 CA Bắc Kạn
22 Lê Văn Lực 20/11/1967 Tổ 11C, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095086970 Kỹ sư xây dựng cầu hầm Quản lý dự án II Ban QLDA ĐTXD công trình GT tỉnh 09/5/2018 CA Bắc Kạn
23 Đoàn Trần Nhật Linh 30/4/1994 Tổ 9, P. Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095210062 Kỹ sư cầu đường bộ Giám sát Công trình Giao thông II Ban QLDA ĐTXD công trình GT tỉnh 09/4/2016 CA Bắc Kạn
24 Lý Mạnh Linh 04/7/1987 Tổ 11C, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095087064 Kỹ sư cầu đường bộ Giám sát Công trình Giao thông II Ban QLDA ĐTXD công trình GT tỉnh 07/02/2010 CA Bắc Kạn
25 Hà Thị Xuân Diệu 11/3/1984 Tổ 12, P. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095033854 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Quản lý dự án II Ban QLDA ĐTXD công trình GT tỉnh 07/5/2018 CA Bắc Kạn
26 Hoàng Trung Dũng 22/7/1983 Tổ 12, P. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095029230 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng II Ban QLDA ĐTXD công trình GT tỉnh 25/7/2018 CA Bắc Kạn
27 Nguyễn Xuân Sơn 27/9/1983 Tổ 8B, P. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095149515 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Định giá xây dựng II Ban QLDA ĐTXD công trình GT tỉnh 31/7/2013 CA Bắc Kạn
28 Nguyễn Mạnh Toàn 22/01/1993 Tổ 9, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095220001 Kỹ sư xây dựng DD&CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DNTN Mạnh Tiến 21/12/2015 CA Bắc Kạn
29 Lường Minh Nguyệt 16/3/1994 Đông Viên, Chợ Đồn, Bắc Kạn 095208921 Kỹ sư xây dựng DD&CN Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Công ty CP Đầu tư và xây dựng 77 19/10/2010 CA Bắc Kạn
30 Phùng Văn Hè 08/11/1991 Sỹ Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn 095169287 Kỹ sư công nghệ vật liệu xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Công ty CP Đầu tư và xây dựng 77 15/7/2008 CA Bắc Kạn
31 Hứa Phúc Thịnh 15/3/1977 Tân Tiến, Bạch Thông, Bắc Kạn 095128485 Kỹ sư xây dựng công trình Định giá xây dựng   Ban QLDA huyện Bạch Thông 21/7/2010 CA Bắc Kạn
32 Triệu Đức Huỳnh 11/8/1981 Tổ 15, Phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095016294 Kỹ sư địa chính Quản lý dự án   Công ty CP Xây dựng 3-2 17/12/2008 CA Bắc Kạn
33 Lê Thành Chung 14/9/1986 Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình 037086001032 Kỹ thuật điện Giám sát Dân dụng, CN & Hạ tầng kỹ thuật II   22/6/2016 Cục ĐKQL cư trú và BVQG về dân cư
34 Đào Viết Phú 07/6/1986 Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình 164236210 Kỹ sư xây dựng công trình giao thông Giám sát Dân dụng, CN & Hạ tầng kỹ thuật II   13/7/2017 CA Ninh Bình
35 Nguyễn Văn Trường 19/8/1982 Khu II, Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn 090952217 Kỹ sư hệ thống điện Giám sát Dân dụng, CN & Hạ tầng kỹ thuật II Công ty Điện lực Bắc Kạn 14/7/2005 CA Thái Nguyên
36 Đoàn Ngọc Minh 22/11/1971 Tổ 11B, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095265475 Kỹ sư hệ thống điện Thiết kế Điện - Cơ điện II Công ty Điện lực Bắc Kạn 17/3/2014 CA Bắc Kạn
37 Hoàng Dũng Khanh 01/11/1986 Tổ 8B, P. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 095085823 Kỹ sư xây dựng DD&CN Giám sát công trình NN&PTNT III Ban Chợ Đồn 22/12/2007 CA Bắc Kạn
38 Lê Văn Sáng 20/7/1970 Nhạo Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc 135051751 Trung học Giao thông vận tải cầu đường bộ Giám sát Công trình Giao thông III Công ty CP Xây dựng công trình 399 03/9/2013 CA Vĩnh Phúc
Giám sát công trình NN&PTNT III

 

Tác giả:  Hà Quế
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.